30 Ekim 2010 Cumartesi

ICD KODU TANI Z

Z00 Yakınma veya bilinen teşhisi olmayan kişilerin genel muayene ve incelemesi
Z00.0 Genel tıbbi muayene
Z00.1 Rutin çocuk sağlığı muayenesi
Z00.2 Çocuklukta hızlı büyüme döneminde muayene
Z00.3 Adolesan gelişim durumu için muayene
Z00.4 Genel psikiyatrik muayene, başka yerde sınıflanmamış
Z00.5 Organ veya doku potansiyel vericisinin muayenesi
Z00.6 Klinik araştırma programında normal karşılaştırma ve kontrol için muayene
Z00.8 Genel muayeneler, diğer
Z01 Yakınma veya bilinen teşhisi olmayan kişilerin diğer özel muayene
Z01.0 Göz ve görme muayenesi
Z01.1 Kulak ve işitme muayenesi
Z01.2 Diş muayenesi
Z01.3 Kan basıncı muayenesi
Z01.4 Jinekolojik muayene (genel) (olağan)
Z01.5 Tanısal deri ve duyarlılık testleri
Z01.6 Radyolojik muayene, başka yerde sınıflanmamış
Z01.7 Laboratuvar muayenesi
Z01.8 Özel muayeneler diğer, tanımlanmış
Z01.9 Özel muayene, tanımlanmamış
Z02 İdari amaçlar için muayene
Z02.0 Eğitim kurumlarına kabul için muayene
Z02.1 İşe girme öncesi muayene
Z02.2 Kurumlara kabul için muayene
Z02.3 Askere alınma için muayene
Z02.4 Ehliyet için muayene
Z02.5 Spora katılım için muayene
Z02.6 Sigorta için muayene
Z02.7 Tıbbi belgenin çıkarılması
Z02.8 İdari amaçlar için diğer muayeneler
Z02.9 İdari amaçlar için muayene, tanımlanmamış
Z03 Şüpheli hastalıklar ve durumlar için tıbbi gözlem ve değerlendirme
Z03.0 Tüberküloz şüphesi için gözlem
Z03.1 Malign neoplazm şüphesi için gözlem
Z03.2 Zihin ve davranış bozukluğu şüphesi için gözlem
Z03.3 Sinir sistem bozukluğu şüphesi için gözlem
Z03.4 Kalp krizi şüphesi için gözlem
Z03.5 Şüpheli kalp damar hastalıkları için diğer gözlem
Z03.6 Yenilmiş madde toksik etki şüphesi için gözlem
Z03.8 Şüpheli hastalıklar ve durumlar için diğer gözlem
Z03.9 Şüpheli hastalık veya durum için gözlem, tanımlanmamış
Z04 Muayene ve gözlem için diğer nedenler
Z04.0 Kan-alkol ve kan-uyuşturucu testi
Z04.1 Trafik kazası sonrası muayene ve gözlem
Z04.2 İş kazası sonrası muayene ve gözlem
Z04.3 Kazalar sonrası diğer muayene ve gözlem
Z04.4 Zorla ırza geçme ve iğfal sonrası muayene ve gözlem
Z04.5 Dayak sonrası muayene ve gözlem
Z04.6 Genel psikiyatrik muayene, idareci tarafından istenilmiş
Z04.8 Muayene ve gözlem için diğer tanımlanmış nedenler
Z04.9 Muayene ve gözlem için tanımlanmamış neden
Z08 Malign neoplazm tedavisi sonrası takip muayenesi
Z08.0 Malign neoplazmı cerrahisi sonrası takip muayenesi
Z08.1 Malign neoplazm radyoterapisi sonrası takip muayenesi
Z08.2 Malign neoplazm kemoterapisi sonrası takip muayenesi
Z08.7 Malign neoplazm kombinesi tedavi sonrası takip muayenesi
Z08.8 Malign neoplazm diğer tedavileri sonrası takip muayenesi
Z08.9 Malign neoplazm için tanımlanmamış tedavi sonrası takip muayenesi
Z09 Malign neoplazm harici diğer durumlar için tedavi sonrası takip muayenesi
Z09.0 Cerrahi sonrası takip muayenesi için diğer durumlar
Z09.1 Radyoterapi sonrası takip muayenesi için diğer durumlar
Z09.2 Kemoterapi sonrası takip muayenesi için diğer durumlar
Z09.3 Psikoterapi sonrası takip muayenesi
Z09.4 Kırık tedavisi sonrası takip muayenesi
Z09.7 Kombine tedavi sonrası takip muayenesi için diğer durumlar
Z09.8 Tedavi sonrası diğer takip muayenesi için diğer durumlar
Z09.9 Tedavi sonrası tanımlanmamış takip muayenesi için diğer durumlar
Z10 Belirlenmiş alt nüfusun rutin genel sağlık kontrolü
Z10.0 Mesleki sağlık muayenesi
Z10.1 Kurum mensuplarının rutin genel sağlık kontrolü
Z10.2 Silahlı kuvvetlerin genel sağlık kontrolü
Z10.3 Spor takımlarının rutin genel sağlık kontrolü
Z10.8 Belirlenmiş alt nüfusların diğer rutin genel sağlık kontrolü
Z11 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar için özel tarama muayenesi
Z11.0 Bağırsak enfeksiyon hastalıkları için özel tarama muayenesi
Z11.1 Solunum tüberkülozu için özel tarama muayenesi
Z11.2 Bakteriyel hastalıklar için diğer özel tarama muayenesi
Z11.3 Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için özel tarama muayenesi
Z11.4 İnsan immünyetmezlik virüs [HIV] için özel tarama muayenesi
Z11.5 Viral hastalıklar için diğer özel tarama muayenesi
Z11.6 Protozoal hastalıklar ve helmintiyazisler için diğer özel tarama muayenesi
Z11.8 Enfeksiyon ve parazit hastalıkları için diğer özel tarama muayenesi
Z11.9 Enfeksiyon ve parazit hastalıkları için özel tarama muayenesi,tanımlanmamış
Z12 Neoplazmlar için özel tarama muayenesi
Z12.0 Mide neoplazmı için özel tarama muayenesi
Z12.1 Bağırsak neoplazmı için özel tarama muayenesi
Z12.2 Solunum organları neoplazmı için özel tarama muayenesi
Z12.3 Meme neoplazmı için özel tarama muayenesi
Z12.4 Serviks neoplazmı için özel tarama muayenesi
Z12.5 Prostat neoplazmı için özel tarama muayenesi
Z12.6 Mesane neoplazmı için özel tarama muayenesi
Z12.8 Neoplazmlar için özel tarama muayenesi, diğer yerlerin
Z12.9 Neoplazm için özel tarama muayenesi, tanımlanmamış
Z13 Hastalıklar ve diğer bozukluklar için özel tarama muayenesi
Z13.0 Kan ve kan yapan organların hastalıkları ve immün mekanizmanın bazı bozuklukları
Z13.1 Diyabetes mellitüs için özel tarama muayenesi
Z13.2 Beslenme bozuklukları için özel tarama muayenesi
Z13.3 Zihin ve davranış bozuklukları için özel tarama muayenesi
Z13.4 Çocuklukta bazı gelişim bozuklukları için özel tarama muayenesi
Z13.5 Göz ve kulak bozuklukları için özel tarama muayenesi
Z13.6 Kalp damar bozuklukları için özel tarama muayenesi
Z13.7 Konjenital malformasyonlar, deformasyonlar ve kromozom anomalileri için
Z13.8 Hastalıklar ve bozukluklar için diğer tanımlanmış özel tarama muayenesi
Z13.9 Tarama muayenesi, tanımlanmamış
Z20 Nakledilebilen hastalıklarla temas ve maruz kalma
Z20.0 Barsak enfeksiyon hastalıklarına temas ve maruz kalma
Z20.1 Tüberküloza temas ve maruz kalma
Z20.2 Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara temas ve maruz kalma
Z20.3 Kuduza temas ve maruz kalma
Z20.4 Rubellaya temas ve maruz kalma
Z20.5 Viral hepatite temas ve maruz kalma
Z20.6 İnsan immünyetmezlik virüs [HIV]’una temas ve maruz kalma
Z20.7 Pedikülosis, akaryasis ve diğer enfestasyonlara temas ve maruz kalma
Z20.8 Bulaşıcı hastalıklara diğer temas ve maruz kalma
Z20.9 Bulaşıcı hastalığa tanımlanmamış temas ve maruz kalma
Z21 Asemptomatik insan immünyetmezlik virüs [HIV] enfeksiyon durumu
Z22 Enfeksiyöz hastalık taşıyıcısı
Z22.0 Tifo taşıyıcısı
Z22.1 Barsak enfeksiyon hastalıkları diğer taşıyıcısı
Z22.2 Difteri taşıyıcısı
Z22.3 Bakteriyel hastalıkların diğer tanımlanmış taşıyıcısı
Z22.4 Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon taşıyıcısı
Z22.5 Viral hepatit taşıyıcısı
Z22.6 İnsan T-lenfotropik virüs tip 1 [HTLV-1] enfeksiyonu taşıyıcısı
Z22.8 Enfeksiyon hastalıkları diğer taşıyıcısı
Z22.9 Enfeksiyon hastalığı taşıyıcısı, tanımlanmamış
Z23 Bakteriyel hastalıklara karşı bağışıklama
Z23.0 Koleraya karşı bağışıklama ihtiyacı
Z23.1 Tifo-paratifoya [TAB] karşı bağışıklama ihtiyacı
Z23.2 Tüberküloza [BCG] karşı bağışıklama ihtiyacı
Z23.3 Vebaya karşı bağışıklama ihtiyacı
Z23.4 Tularemiye karşı bağışıklama ihtiyacı
Z23.5 Tetanoza karşı bağışıklama ihtiyacı
Z23.6 Difteriye karşı bağışıklama ihtiyacı
Z23.7 Boğmacaya karşı bağışıklama
Z23.8 Tek bakteriyel hastalıklara karşı diğer bağışıklama
Z24 Bazı viral hastalıklara karşı bağışıklama
Z24.0 Poliomyelite karşı bağışıklama ihtiyacı
Z24.1 Artropot-kaynaklı viral ensefalite karşı bağışıklama ihtiyacı
Z24.2 Kuduza karşı bağışıklama ihtiyacı
Z24.3 Sarı hummaya karşı bağışıklama ihtiyacı
Z24.4 Kızamığa karşı bağışıklama ihtiyacı
Z24.5 Rubellaya karşı bağışıklama ihtiyacı
Z24.6 Viral hepatite karşı bağışıklama ihtiyacı
Z25 Viral diğer hastalıklara karşı bağışıklama
Z25.0 Sadece kabakulağa karşı bağışıklama ihtiyacı
Z25.1 Gribe karşı bağışıklama ihtiyacı
Z25.8 Tek viral hastalığa karşı diğer tanımlanmış bağışıklama ihtiyacı
Z26 Tek enfeksiyöz diğer hastalıklara karşı bağışıklama
Z26.0 Leishmaniasis’e karşı bağışıklama ihtiyacı
Z26.8 Tek enfeksiyon hastalığına karşı diğer tanımlanmış bağışıklama ihtiyacı
Z26.9 Enfeksiyon hastalığına karşı tanımlanmamış bağışıklama ihtiyacı
Z27 Enfeksiyon hastalıkları kombinasyonuna karşı bağışıklama
Z27.0 Tifo-paratifo ile birlikte koleraya [kolera +TAB] karşı bağışıklama ihtiyacı
Z27.1 Difteri-tetanos-boğmacaya, kombine [DTP] karşı bağışıklama ihtiyacı
Z27.2 Tifo-paratifo ile birlikte difteri-tetanoz-boğmacaya [DTP+TAB]karşı bağışıklama ihtiyacı
Z27.3 Poliomyelit ile birlikte difteri-tetanoz-boğmacaya [DTP+polio]karşı bağışıklama ihtiyacı
Z27.4 Kızamık-kabakulak-rubellaya [MMR] karşı bağışıklama ihtiyacı
Z27.8 Enfeksiyon hastalıkları diğer kombinasyonlarına karşı bağışıklama
Z27.9 Enfeksiyon hastalıkları tanımlanmamış kombinasyonlarına karşı bağışıklama
Z28 Yapılmamış bağışıklama
Z28.0 Kontrendike olduğu için yapılmamış bağışıklama
Z28.1 Hastanın kararı dışında, inanç veya grup baskısından dolayı yapılamamış bağışıklama
Z28.2 Hastanın kararı dışında yapılamamış bağışıklama diğer ve tanımlanmamış
Z28.8 Yapılmamış bağışıklama diğer nedenlerden dolayı
Z28.9 Yapılmamış bağışıklama tanımlanmamış nedenden dolayı
Z29 Profilaktik diğer tedbirler ihtiyacı
Z29.0 Tecrit
Z29.1 Profilaktik immünoterapi
Z29.2 Profilaktik kemoterapiler, diğer
Z29.8 Profilaktik tedbirler diğer, tanımlanmış
Z29.9 Profilaktik tedbir, tanımlanmamış
Z30 Doğum kontrolu yöntemi
Z30.0 Doğum kontrolünde genel danışma ve öneri
Z30.1 Rahim içi aracın yerleştirilmesi
Z30.2 Kısırlaştırma
Z30.3 Menstrüel uzaklaştırma
Z30.4 Doğum kontrol ilaçlarının gözetimi
Z30.5 Rahim içi aracın gözetimi
Z30.8 Doğum kontrol yöntemi, diğer
Z30.9 Doğum kontrol yönetimi, tanımlanmamış
Z31 Üreme yöntemi
Z31.0 Kısırlaştırma sonrası tuboplasti veya vazoplasti
Z31.1 Yapay dölleme
Z31.2 İnvitro dölleme
Z31.3 Yardımcı dölleme yöntemleri, diğer
Z31.4 Üreme araştırma ve testi
Z31.5 Genetik danışma
Z31.6 Üreme hakkında genel danışma ve öneri
Z31.8 Üreme diğer yöntemleri
Z31.9 Üreme yöntemleri, tanımlanmamış
Z32 Gebelik muayene ve testi
Z32.0 Gebelik, henüz doğrulanmamış
Z32.1 Gebelik, doğrulanmış
Z33 Gebelik durumu
Z34 Normal gebeliğin gözlemi
Z34.0 Normal ilk gebeliğin gözlemi
Z34.8 Normal gebeliğin gözlemi, diğer
Z34.9 Normal gebeliğin gözlemi, tanımlanmamış
Z35 Yüksek-riskli gebeliğin gözlemi
Z35.0 İnfertilite öyküsü olan gebeliğin gözlemi
Z35.1 Düşükle sonuçlanmış öyküsü olan gebeliğin gözlemi
Z35.2 Kötü üreme veya obstetrik öyküsü olan diğer gebeliğin gözlemi
Z35.3 Doğum öncesi yetersiz bakım öyküsü olan gebeliğin gözlemi
Z35.4 Grand multipar gebeliğin gözlemi
Z35.5 Yaşlı primigravidanın gözlemi
Z35.6 Genç primigravidanın gözlemi
Z35.7 Sosyal problemlerden dolayı yüksek-riskli gebeliğin gözlemi
Z35.8 Yüksek-riskli gebeliklerin diğer gözlemi
Z35.9 Yüksek-riskli gebeliğin gözlemi, tanımlanmamış
Z36 Antenatal tarama
Z36.0 Kromozom anomalileri için antenatal tarama
Z36.1 Yüksek alfafetoprotein düzeyi için antenatal tarama
Z36.2 Amniosenteze dayanan diğer antenatal tarama
Z36.3 Ultrason ve diğer fiziksel metodlar kullanarak malformasyonlar için antenatal tarama
Z36.4 Ultrason ve diğer fiziksel metodlar kullanarak fetal büyüme geriliği için antenatal tarama
Z36.5 İzoimmünizasyon için antenatal tarama
Z36.8 Antenatal taramalar, diğer
Z36.9 Antenatal tarama, tanımlanmamış
Z37 Doğumun sonucu
Z37.0 Tek canlı doğum
Z37.1 Tek ölü doğum
Z37.2 İkiz, canlı doğum
Z37.3 İkiz, biri canlı diğeri ölü doğum
Z37.4 İkiz, her ikisi ölü doğum
Z37.5 Birden fazla doğumlar diğer, hepsi canlı doğum
Z37.6 Birden fazla doğumlar diğer, bazısı canlı doğum
Z37.7 Birden fazla doğumlar diğer, hepsi ölü doğum
Z37.9 Doğum, sonucu tanımlanmamış
Z38 Doğum yerine göre canlı doğmuş bebekler
Z38.0 Tek doğum, hastanede
Z38.1 Tek doğum, hastane dışında
Z38.2 Tek doğum, doğumun yeri tanımlanmamış
Z38.3 İkiz, hastanede
Z38.4 İkiz, hastane dışında
Z38.5 İkiz, doğum yeri tanımlanmamış
Z38.6 Birden fazla diğer, doğumlar hastanede
Z38.7 Birden fazla diğer, doğumlar hastane dışında
Z38.8 Birden fazla diğer, doğumlar yeri tanımlanmamış
Z39 Doğum sonrası bakım ve muayene
Z39.0 Doğumdan hemen sonra muayene ve bakım
Z39.1 Emziren annenin bakım ve muayenesi
Z39.2 Rutin doğum sonrası takip
Z40 Profilaktik cerrahi
Z40.0 Malign neoplazmlarla ilgili risk-faktörleri için koruyucu cerrahi
Z40.8 Profilaktik cerrahiler, diğer
Z40.9 Profilaktik cerrahi, tanımlanmamış
Z41 Sağlık durumunun tedavi edilmesi dışındaki amaçlar için uygulamalar
Z41.0 Saç nakli
Z41.1 Kabul edilebilir olmayan kozmetik görünüm için diğer plastik cerrahiler
Z41.2 Rutin ve dini sünnet
Z41.3 Kulak delme
Z41.8 İyileştirme dışı amaçlar için diğer uygulamalar
Z41.9 İyileştirme dışı amaçlar için uygulamalar, tanımlanmamış
Z42 Plastik cerrahiye ait takip bakımı
Z42.0 Baş ve boyun plastik cerrahisi takibi
Z42.1 Meme plastik cerrahisi takibi
Z42.2 Gövdenin diğer kısımlarının plastik cerrahisi takibi
Z42.3 Üst ekstremite plastik cerrahisi takibi
Z42.4 Alt ekstremite plastik cerrahisi takibi
Z42.8 Vücut kısmının diğer plastik cerrahisi takibi
Z42.9 Plastik cerrahi takibi, tanımlanmamış
Z43 Suni açıklıkların bakımı
Z43.0 Trakestomi bakımı
Z43.1 Gastrostomi bakımı
Z43.2 İleostomi bakımı
Z43.3 Kolostomi bakımı
Z43.4 Beslenme yolunun diğer yapay açıklıklarının bakımı
Z43.5 Sistostomi bakımı
Z43.6 Üriner yolun diğer yapay açıklıklarının bakımı
Z43.7 Yapay vajina bakımı
Z43.8 Yapay açıklıkların diğer bakımı
Z43.9 Yapay açıklıkların tanımlanmamış bakımı
Z44 Dış protez cihazı uygulaması
Z44.0 Yapay kolun (tam) (kısmi) uygulaması
Z44.1 Yapay bacağın (tam) (kısmi) uygulaması
Z44.2 Yapay gözün prova ve ayarı
Z44.3 Dış meme protezinin uygulaması
Z44.8 Dış protez cihazlarının diğer uygulaması
Z44.9 Dış protez aracının tanımlanmamış uygulaması
Z45 İmplante cihazın ayar ve kullanımı
Z45.0 Kalp pili ayar ve kullanımı
Z45.1 İnfüzyon pompası ayar ve kullanımı
Z45.2 Damar yolu cihazı ayar ve kullanımı
Z45.3 İmplante işitme cihazı ayar ve kullanımı
Z45.8 İmplante cihazların diğer ayar ve kullanımı
Z45.9 İmplante cihazın tanımlanmamış ayar ve kullanımı
Z46 Cihazların düzeltme ve diğer uygulaması
Z46.0 Gözlük ve kontak lensler uygulama ve ayarı
Z46.1 İşitme cihazı uygulama ve ayarı
Z46.2 Sinir sistemi ve özel duyularla ilgili diğer cihazların uygulama ve ayarı
Z46.3 Diş protez cihazları uygulama ve ayarı
Z46.4 Ortodontik cihaz uygulama ve ayarı
Z46.5 İleostomi ve diğer barsak araçları uygulama ve ayarı
Z46.6 Üriner cihazı uygulama ve ayarı
Z46.7 Ortopedik cihazı uygulama ve ayarı
Z46.8 Cihazların diğer tanımlanmış uygulama ve ayarı
Z46.9 Cihaz tanımlanmamış uygulama ve ayarı
Z47 Ortopedik diğer izlem
Z47.0 Kırık plağı ve diğer iç tespit aracının çıkarılmasıyla ilgili izlem
Z47.8 Ortopedik izlem diğer, tanımlanmış
Z47.9 Ortopedik izlem, tanımlanmamış
Z48 Cerrahi diğer izlem
Z48.0 Cerrahi elbise ve sütürlerin bakım
Z48.8 Cerrahi izlem diğer, tanımlanmış
Z48.9 Cerrahi izlem, tanımlanmamış
Z49 Diyaliz bakımı
Z49.0 Diyaliz için hazırlık bakımı
Z49.1 Ekstrakorporeal dializ
Z49.2 Dializler, diğer
Z50 Rehabilitasyon uygulamaları
Z50.0 Kalp rehabilitasyonu
Z50.1 Fiziksel tedavi, diğer
Z50.2 Alkol rehabilitasyonu
Z50.3 Uyuşturucu rehabilitasyonu
Z50.4 Psikoterapi, başka yerde sınıflanmamış
Z50.5 Konuşma terapisi
Z50.6 Ortoptik eğitim
Z50.7 Meşguliyet tedavisi ve mesleki rehabilitasyon, başka yerde sınıflanmamış
Z50.8 Rehabilitasyon uygulamaları, diğer
Z50.9 Rehabilitasyon uygulaması, tanımlanmamış
Z51 Tıbbi diğer bakım
Z51.0 Radyoterapi dönemi
Z51.1 Neoplazm için kemoterapi dönemi
Z51.2 Kemoterapiler, diğer
Z51.3 Bilinen teşhis olmaksızın kan nakli
Z51.4 Sonraki tedavi için hazırlık bakımı, başka yerde sınıflanmamış
Z51.5 Palyatif bakım
Z51.6 Allerjenlere desensitizasyon
Z51.8 Tıbbi bakım diğer, tanımlanmış
Z51.9 Tıbbi bakım, tanımlanmamış
Z52 Organ ve doku donörleri
Z52.0 Kan donörü
Z52.1 Deri donörü
Z52.2 Kemik donörü
Z52.3 Kemik iliği donörü
Z52.4 Böbrek donörü
Z52.5 Kornea donörü
Z52.8 Organ ve doku diğer donörü
Z52.9 Organ ve doku tanımlanmamış donörü
Z53 Sağlık servislerine yapılmamış özel uygulamalar için gelen kişiler
Z53.0 Kontrendike olduğundan dolayı yapılmamış uygulama
Z53.1 İnanç veya grup baskısından dolayı hastanın kararı nedeniyle yapılmamış uygulama
Z53.2 Hastanın kararı nedeniyle yapılmamış uygulama diğer ve tanımlanmamış
Z53.8 Yapılmamış uygulama diğer nedenler için
Z53.9 Yapılmamış uygulama, tanımlanmamış nedenler için
Z54 İyileşme dönemi
Z54.0 Cerrahi sonrası iyileşme dönemi
Z54.1 Radyoterapi sonrası iyileşme dönemi
Z54.2 Kemoterapi sonrası iyileşme dönemi
Z54.3 Psikoterapi sonrası iyileşme dönemi
Z54.4 Kırık iyileşmesi sonrası iyileşme dönemi
Z54.7 Kombine tedaviyi sonrası iyileşme dönemi
Z54.8 Tedavi sonrası diğer iyileşme dönemi
Z54.9 Tedavi sonrası tanımlanmamış iyileşme dönemi
Z55 Eğitim ve okuma yazma ile ilgili problemler
Z55.0 Okur-yazar olmama ve düşük düzeyde okuma yazma
Z55.1 Okul olmaması veya okula gidememe
Z55.2 Başarısız sınavlar
Z55.3 Okulda başarısızlık
Z55.4 Sınıf arkadaşları ve öğretmenlerle anlaşmazlık ve eğitim intibaksızlığı
Z55.8 Eğitim ve okuma yazmayla ilgili diğer problemler
Z55.9 Eğitim ve okuma yazmayla ilgili problem, tanımlanmamış
Z56 İş ve işsizlikle ilgili problemler
Z56.0 İşsizlik, tanımlanmamış
Z56.1 İş değiştirme
Z56.2 İş kaybı tehlikesi
Z56.3 Stresli çalışma proğramı
Z56.4 Patron ve iş arkadaşlarıyla anlaşmazlık
Z56.5 Uygun olmayan çalışma koşulları
Z56.6 Çalışmayla ilgili diğer fiziksel ve zihinsel zorluklar
Z56.7 İşle ilgili diğer ve tanımlanmamış problemler
Z57 Mesleki risk faktörlerine maruz kalma
Z57.0 Mesleki gürültüye maruz kalma
Z57.1 Mesleki radyasyona maruz kalma
Z57.2 Mesleki toza maruz kalma
Z57.3 Mesleki diğer hava kirlenmelerine maruz kalma
Z57.4 Tarımda mesleki toksik ajanlara maruz kalma
Z57.5 Endüstrilerde diğer mesleki toksik ajanlara maruz kalma
Z57.6 Mesleki aşırı ısıya maruz kalma
Z57.7 Mesleki titreşime maruz kalma
Z57.8 Mesleki diğer risk faktörlerine maruz kalma
Z57.9 Mesleki tanımlanmamış risk faktörlerine maruz kalma
Z58 Fiziki çevreyle ilgili problemler
Z58.0 Gürültüye maruz kalma
Z58.1 Hava kirliliğine maruz kalma
Z58.2 Su kirliliğine maruz kalma
Z58.3 Toprak kirliliğine maruz kalma
Z58.4 Radyasyona maruz kalma
Z58.5 Kirliliklere diğer maruz kalma
Z58.6 Yetersiz içme suyu temini
Z58.8 Fiziki çevreyle ilgili diğer problemler
Z58.9 Fiziki çevreyle ilgili tanımlanmış problem
Z59 Barınacak yer ve ekonomik durumlarla ilgili problemler
Z59.0 Evsizlik
Z59.1 Yeterli olmayan barınma yeri
Z59.2 Komşu, kiracı ve ev sahipleriyle anlaşmazlık
Z59.3 Kurum evlerinde yaşamayla ilgili problemler
Z59.4 Yeterli gıdanın olmayışı
Z59.5 Aşırı yoksulluk
Z59.6 Düşük gelir
Z59.7 Yetersiz sosyal sigorta ve sağlık desteği
Z59.8 Barınacak yer ve ekonomik durumlarla ilgili diğer problemler
Z59.9 Barınma yeri ve ekonomik durumlarla ilgili tanımlanmış problem
Z60 Sosyal çevreyle ilgili problemler
Z60.0 Hayat-dönemindeki geçişlerde uyum problemleri
Z60.1 Atipik ebeveyn durumu
Z60.2 Tek başına yaşama
Z60.3 Kültür uyum güçlüğü
Z60.4 Sosyal uzaklaştırma ve red
Z60.5 Ters algılama ayırımcılığının ve işgencenin hedefi
Z60.8 Sosyal çevreyle ilgili diğer problemler
Z60.9 Sosyal çevreyle ilgili tanımlanmamış problem
Z61 Çocuklukta olumsuz yaşam olaylarıyla ilgili problemler
Z61.0 Çocuklukta sevgi ilişkisinin kaybı
Z61.1 Çocukluk döneminde evden ayrılma
Z61.2 Çocukluk döneminde aile ilişkilerinde değişme
Z61.3 Çocukluk döneminde öz güvenin kaybına neden olan olaylar
Z61.4 Primer destekleyici grup içindeki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle
Z61.5 Primer destekleyici grubun dışındaki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle
Z61.6 Çocuğun fiziksel suistimaliyle ile ilgili problemler
Z61.7 Çocukluk dönemindeki kişisel korkutucu olaylar
Z61.8 Çocukluk dönemindeki diğer olumsuz yaşam olayları
Z61.9 Çocukluk dönemindeki tanımlanmamış olumsuz yaşam olayları
Z62 Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler
Z62.0 Yetersiz ebeveyn gözlem ve kontrolü
Z62.1 Aşırı koruyucu ebeveyn
Z62.2 Kurumsal yetiştirme
Z62.3 Düşmanlığa eğilimli ve sürekli suçlanan çocuk
Z62.4 Çocuğun duygusal ihmali
Z62.5 Yetişmede ihmalle ilgili diğer problemler
Z62.6 Uygunsuz ebeveyn baskısı ve diğer anormal yetiştirme niteliklerinin
Z62.8 Yetiştirmeyle ilgili diğer tanımlanmış problemler
Z62.9 Yetişmeyle ilgili, problemler tanımlanmamış
Z63 Primer destek gruplarıyla ilgili diğer problemler
Z63.0 Eş veya arkadaş ilişkisindeki problemler
Z63.1 Ebeveynler ve eşin ebeveynleriyle ilişkide problemler
Z63.2 Yetersiz aile desteği
Z63.3 Aile üyesinin yokluğu
Z63.4 Aile üyesinin ortadan kaybolması ve ölümü
Z63.5 Ayrılık veya boşanma sonucunda ailenin parçalanması
Z63.6 Evde bakıma ihtiyaç duyan bağımlı akraba
Z63.7 Aile ve ev halkını etkileyen diğer stresli yaşam olayları
Z63.8 Primer destek grubuyla ilgili diğer tanımlanmış problemler
Z63.9 Primer destek grubuna ait tanımlanmamış problemler
Z64 Psikososyal durumlarla ilgili problemler
Z64.0 İstenmeyen gebelikle ilgili problemler
Z64.1 Multipariteyle ilgili problemler
Z64.2 Tehlikeli ve zararlı olduğu bilinen fiziksel, nütrisyonel, kimyasal girişimleri
Z64.3 Tehlikeli ve zararlı olduğu bilinen davranışsal ve psikolojik girişimleri isteme ve kabul
Z64.4 Danışmanlarla anlaşmazlık
Z65 Psikososyal durumla ilgili diğer problemler
Z65.0 Hapsedilmeksizin kovuşturma ve mahkumiyet
Z65.1 Tutuklanma ve diğer hapsedilmeler
Z65.2 Cezaevinden salınmayla ilgili problemler
Z65.3 Yasal durumlarla ilgili diğer problemler
Z65.4 Suç ve terörizm kurbanı
Z65.5 Felaket, savaş ve diğer düşmanlıklara maruz kalma
Z65.8 Psikososyal durumlarla ilgili diğer tanımlanmış problemler
Z65.9 Psikososyal durumlarla ilgili tanımlanmamış problemler
Z70 Cinsel eğilim, davranış ve uyumla ilgili danışma
Z70.0 Cinsel eğilimle ilgili danışma
Z70.1 Hastanın cinsel davranış ve uyumuyla ilgili danışma
Z70.2 Üçüncü kişinin cinsel davranış ve uyumuyla ilgili danışma
Z70.3 Cinsel eğilim, davranış ve uyumla ilgili danışma hizmetleri
Z70.8 Cinsel danışma hizmetleri, diğer
Z70.9 Cinsel danışma, tanımlanmamış
Z71 Sağlık servislerine diğer danışma ve tıbbi tavsiye için gelen kişiler,
Z71.0 Bir diğer kişi adına danışan kişi
Z71.1 Teşhis edilmemiş korku verici şikayeti olan kişi
Z71.2 Araştırma bulgularının açıklaması için görüşme yapan kişi
Z71.3 Diyet danışması
Z71.4 Alkol kötüye kullanımı için danışma
Z71.5 İlaç kötüye kullanımı için danışma
Z71.6 Tütün kötüye kullanımı için danışma
Z71.7 İnsan immünyetmezlik virüs [HIV] konusunda danışma
Z71.8 Danışma hizmetleri diğer tanımlanmış
Z71.9 Danışma, tanımlanmamış
Z72 Yaşam tarzıyla ilgili problemler
Z72.0 Tütün kullanımı
Z72.1 Alkol kullanımı
Z72.2 Uyuşturucu kullanımı
Z72.3 Fiziksel egzersizin olmaması
Z72.4 Uygunsuz diyet ve yeme alışkanlıkları
Z72.5 Yüksek-riskli cinsel davranış
Z72.6 Bahis ve kumar
Z72.8 Yaşam tarzıyla ilgili diğer problemler
Z72.9 Yaşam tarzıyla ilgili tanımlanmamış problem
Z73 Yaşam-yönetim güçlüğü ile ilgili problemler
Z73.0 Tükenme
Z73.1 Kişisel özelliklerin vurgulanması
Z73.2 Dinlenme ve gevşemenin olmaması
Z73.3 Stres, başka yerde sınıflanmamış
Z73.4 Yetersiz sosyal yetenek, başka yerde sınıflanmamış
Z73.5 Sosyal rol çatışması, başka yerde sınıflanmamış
Z73.6 Yeteneksizliğe bağlı olarak aktivitelerin sınırlanması
Z73.8 Yaşam-yönetimi güçlüğüyle ilgili diğer problemler
Z73.9 Yaşam-yönetimi güçlüğüyle ilgili tanımlanmamış durum
Z74 Bakıcı bağımlılığı ile ilgili problemler
Z74.0 Azalmış hareket
Z74.1 Kişisel bakım için yardıma ihtiyaç
Z74.2 Evde bakıma ihtiyaç duyma ve diğer ev halkı üyelerinin bakım sağlayamaması
Z74.3 Sürekli gözlem ihtiyacı
Z74.8 Bakıcı bağımlılığı ile ilgili diğer problemler
Z74.9 Bakıcı bağımlılığı ile ilgili tanımlanmamış problem
Z75 Tıbbi hizmetler ve diğer sağlık bakımıyla ilgili problemler
Z75.0 Evde mevcut olmayan tıbbi hizmetler
Z75.1 Başka yerde yeterli bir hizmet için kabul edilmeyi bekleyen kişi
Z75.2 Araştırma ve tedavi için diğer bekleme dönemi
Z75.3 Sağlık hizmetlerine ulaşamama veya bunların olmaması
Z75.4 Yardım kuruluşlarının olmaması ve onlara ulaşamama, diğer
Z75.5 Tatil bakımı
Z75.8 Tıbbi hizmetler ve diğer sağlık bakımıyla ilgili diğer problemler
Z75.9 Tıbbi hizmetler ve diğer sağlık bakımıyla ilgili tanımlanmamış problem
Z76 Sağlık servislerine diğer durumlarla gelen kişiler
Z76.0 Tekrar reçete verilmesi
Z76.1 Terk edilmiş çocuğun sağlık gözetimi ve bakımı
Z76.2 Sağlıklı bebek ve çocukların diğer sağlık gözetimi ve bakımı
Z76.3 Hasta kişiye eşlik eden sağlıklı kişi
Z76.4 Sağlık-bakımını kolaylaştırmada diğer pansiyorler
Z76.5 Hastaymış gibi davranma [simülasyon]
Z76.8 Sağlık servislerine gelen kişiler diğer tanımlanmış durumlarla
Z76.9 Sağlık servislerine gelen kişiler tanımlanmamış durumlarla
Z80 Malign neoplazm aile öyküsü
Z80.0 Sindirim organları malign neoplazmı aile öyküsü
Z80.1 Trake, bronş ve akciğer malign neoplazmı aile öyküsü
Z80.2 Solunum ve göğüs içi organları diğer malign neoplazmı aile öyküsü
Z80.3 Meme malign neoplazmı aile öyküsü
Z80.4 Genital organlar malign neoplazmı aile öyküsü
Z80.5 Üriner yol malign neoplazmı aile öyküsü
Z80.6 Lösemi aile öyküsü
Z80.7 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların diğer malign neoplazmları aile öyküsü
Z80.8 Organlar veya sistemlerin diğer malign neoplazmı aile öyküsü
Z80.9 Malign neoplazm aile öyküsü, tanımlanmamış
Z81 Zihin ve davranış bozuklukları aile öyküsü
Z81.0 Mental retardasyon aile öyküsü
Z81.1 Alkol kötüye kullanımı aile öyküsü
Z81.2 Tütün kötüye kullanımı aile öyküsü
Z81.3 Psikoaktif madde kötüye kullanımı diğer aile öyküsü
Z81.4 Madde kötüye kullanımı diğer aile öyküsü
Z81.8 Zihin ve davranış bozuklukları diğer aile öyküsü
Z82 Sakatlığa sebep olan kronik hastalık ve bazı bozukluklar aile öyküsü
Z82.0 Epilepsi ve diğer sinir sistemi hastalıkları aile öyküsü
Z82.1 Körlük ve görme kaybı aile öyküsü
Z82.2 Sağırlık ve işitme kaybı aile öyküsü
Z82.3 İnme aile öyküsü
Z82.4 İskemik kalp hastalığı ve diğer dolaşım sistemi hastalıkları aile öyküsü
Z82.5 Astım ve diğer kronik alt solunum hastalıkları aile öyküsü
Z82.6 Artrit ve diğer kas iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları aile öyküsü
Z82.7 Konjenital malformasyon, deformasyon ve kromozom anormallikleri aile öyküsü
Z82.8 Sebep olan diğer bozukluklar ve kronik hastalıklar aile öyküsü, başka yerde
Z83 Özel hastalıklar diğer aile öyküsü
Z83.0 İnsan immünyetmezlik virüs [HIV] hastalığı aile öyküsü
Z83.1 Enfeksiyöz ve parazitik hastalıklar diğer aile öyküsü
Z83.2 Kan ve kan yapan organlar ve immün mekanizmanın bazı bozuklukları aile öyküsü
Z83.3 Diyabetes mellitüs aile öyküsü
Z83.4 Endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklar diğer aile öyküsü
Z83.5 Göz ve kulak bozuklukları aile öyküsü
Z83.6 Solunum sistemi hastalıkları aile öyküsü
Z83.7 Sindirim sistemi hastalıkları aile öyküsü
Z84 Aile öyküsü diğer durumlar
Z84.0 Deri ve deri altı doku hastalıkları aile öyküsü
Z84.1 Böbrek ve üreter hastalıkları aile öyküsü
Z84.2 Genitoüriner sistem diğer hastalıkları aile öyküsü
Z84.3 Akrabalık aile öyküsü
Z84.8 Dudumlar diğer tanımlanmış aile öyküsü
Z85 Kişisel malign neoplazm öyküsü
Z85.0 Kişisel sindirim organları malign neoplazm öyküsü
Z85.1 Kişisel trake, bronş ve akciğer malign neoplazm öyküsü
Z85.2 Kişisel diğer solunum ve göğüs içi organları malign neoplazm öyküsü
Z85.3 Kişisel meme malign neoplazm öyküsü
Z85.4 Kişisel genital organların malign neoplazm öyküsü
Z85.5 Kişisel üriner yol malign neoplazm öyküsü
Z85.6 Kişisel lösemi öyküsü
Z85.7 Kişisel lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların diğer malign neoplazmları öyküsü
Z85.8 Kişisel diğer organ ve sistemlerin malign neoplazmı öyküsü
Z85.9 Kişisel malign neoplazm öyküsü, tanımlanmamış
Z86 Kişisel bazı diğer hastalıklar öyküsü
Z86.0 Kişisel diğer neoplazm öyküsü
Z86.1 Kişisel enfeksiyon ve parazit hastalıkları öyküsü
Z86.2 Kişisel kan ve kan üreten organların hastalıkları ve immün mekanizma bazı
Z86.3 Kişisel endokrin, beslenme ve metabolik hastalıkları öyküsü
Z86.4 Kişisel psikoaktif madde kötüye kullanımı öyküsü
Z86.5 Kişisel diğer zihin ve davranış bozuklukları öyküsü
Z86.6 Kişisel sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları öyküsü
Z86.7 Kişisel dolaşım sistemi hastalıkları öyküsü
Z87 Kişisel diğer hastalık ve durumlar öyküsü
Z87.0 Kişisel solunum sistemi hastalıkları öyküsü
Z87.1 Kişisel sindirim sistemi hastalıkları öyküsü
Z87.2 Kişisel deri ve derialtı doku hastalıkları öyküsü
Z87.3 Kişisel kas iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları öyküsü
Z87.4 Kişisel genitoüriner sistem hastalıkları öyküsü
Z87.5 Kişisel gebelik, doğum ve lohusalık komplikasyonları öyküsü
Z87.6 Kişisel perinatal dönemde ortaya çıkan bazı durumlar öyküsü
Z87.7 Kişisel konjenital malformasyon, deformasyon ve kromozom anormallikleri öyküsü
Z87.8 Kişisel diğer tanımlanmış durumlar öyküsü
Z88 Uyuşturucu, ilaç ve biyolojik maddelere kişisel allerji öyküsü
Z88.0 Kişisel penisilin allerji öyküsü
Z88.1 Kişisel diğer antibiyotik allerjisi öyküsü
Z88.2 Kişisel sülfonamid allerji öyküsü
Z88.3 Kişisel diğer anti-enfektif ajanlara allerji öyküsü
Z88.4 Kişisel anestezik ajan allerji öyküsü
Z88.5 Kişisel narkotik ajan allerji öyküsü
Z88.6 Kişisel ağrı kesici ajan allerjisi öyküsü
Z88.7 Kişisel serum ve aşı allerjisi öyküsü
Z88.8 Kişisel diğer uyuşturucu, ilaç ve biyolojik madde allerji öyküsü
Z88.9 Kişisel tanımlanmamış uyuşturucu, ilaç ve biyolojik madde allerji öyküsü
Z89 Kazanılmış ekstremite yokluğu
Z89.0 Parmak (lar) ın [başparmak dahil] kazanılmış yokluğu, tek taraflı
Z89.1 El ve el bileğinin kazanılmış yokluğu
Z89.2 El bileği üstünden üst ekstremitenin kazanılmış yokluğu
Z89.3 Her iki üst ekstremitenin [herhangi düzeyde] kazanılmış yokluğu
Z89.4 Ayak bileği ve ayağın kazanılmış yokluğu
Z89.5 Diz veya diz altından bacağın kazanılmış yokluğu
Z89.6 Diz üstünden bacağın kazanılmış yokluğu
Z89.7 Her iki alt ekstremitenin [herhangi düzeyde yalnız parmakların yokluğu hariç]
Z89.8 Üst ve alt ekstremitenin [herhangi düzeyde] kazanılmış yokluğu
Z89.9 Ekstremitenin kazanılmış yokluğu, tanımlanmamış
Z90 Organların kazanılmış yokluğu, başka yerde sınıflanmamış
Z90.0 Baş ve boynun kısmi kazanılmış yokluğu
Z90.1 Meme (ler)in kazanılmış yokluğu
Z90.2 Akciğerin [kısmi] kazanılmış yokluğu
Z90.3 Midenin kısmi kazanılmış yokluğu
Z90.4 Sindirim yolu diğer kısımlarının kazanılmış yokluğu
Z90.5 Böbreğin kazanılmış yokluğu
Z90.6 Üriner yolu diğer kısımlarının kazanılmış yokluğu
Z90.7 Genital organ (lar)ın kazanılmış yokluğu
Z90.8 Organların diğer kazanılmış yokluğu
Z91 Kişisel risk faktörleri öyküsü, başka yerde sınıflanmamış
Z91.0 Kişisel uyuşturucu ve biyolojik madde harici allerji öyküsü
Z91.1 Kişisel tıbbi tedavi ve rejime uyumsuzluk öyküsü
Z91.2 Kişisel kötü hijyen öyküsü
Z91.3 Kişisel sağlıksız uyku-uyanma düzeni öyküsü
Z91.4 Kişisel psikolojik travma öyküsü, başka yerde sınıflanmamış
Z91.5 Kişisel kendine zarar verme öyküsü
Z91.6 Kişisel diğer fiziksel travma öyküsü
Z91.8 Kişisel diğer tanımlanmış risk faktörleri öyküsü, başka yerde sınıflanmamış
Z92 Kişisel tıbbi tedavi öyküsü
Z92.0 Kişisel doğum kontrolü öyküsü
Z92.1 Kişisel antikoagülan uzun dönem (mevcut) kullanımı öyküsü
Z92.2 Kişisel diğer ilaçların uzun dönem (mevcut) kullanımı öyküsü
Z92.3 Kişisel radyasyon öyküsü
Z92.4 Kişisel büyük cerrahi kişisel öyküsü, başka yerde sınıflanmamış
Z92.5 Kişisel rehabilitasyon uygulamaları öyküsü
Z92.8 Kişisel diğer tıbbi tedavi öyküsü
Z92.9 Kişisel tıbbi tedavi öyküsü, tanımlanmamış
Z93 Yapay açıklıklar
Z93.0 Trakeostomi durumu
Z93.1 Gastrostomi durumu
Z93.2 İleostomi durumu
Z93.3 Kolostomi durumu
Z93.4 Gastrointestinal yol diğer yapay açıklıkları
Z93.5 Sistostomi durumu
Z93.6 Üriner yol diğer yapay açıklıkları
Z93.8 Yapay açıklıklar, diğer
Z93.9 Yapay açıklıklar, tanımlanmamış
Z94 Organ ve doku nakilleri
Z94.0 Böbrek nakli
Z94.1 Kalp nakli
Z94.2 Akciğer nakli
Z94.3 Kalp ve akciğerler nakli
Z94.4 Karaciğer nakli
Z94.5 Deri nakli
Z94.6 Kemik nakli
Z94.7 Kornea nakli
Z94.8 Organ ve doku nakli, diğer
Z94.9 Organ ve doku nakli, tanımlanmamış
Z95 Kalp ve damar implant ve greftleri
Z95.0 Kalp pili bulunuşu
Z95.1 Aortakoroner bypass grefti
Z95.2 Kalp kapağı protezi
Z95.3 Ksenogenik kalp kapağı
Z95.4 Kalp-kapak değişimleri, diğer
Z95.5 Koroner anjioplasti implant ve grefti
Z95.8 Kalp ve damar implant ve greftleri, diğer
Z95.9 Kalp ve damar implat ve grefti, tanımlanmamış
Z96 Fonksiyonel diğer implantlar
Z96.0 Ürogenital implant
Z96.1 Göz içi lensi
Z96.2 Kulak ve işitme implantları
Z96.3 Yapay larenks
Z96.4 Endokrin implant
Z96.5 Diş-kökü ve mandibüler implant
Z96.6 Ortopedik eklem implantı
Z96.7 Kemik ve tendon implantları, diğer
Z96.8 Fonksiyonel implant diğer, tanımlanmış
Z96.9 Fonksiyonel implant, tanımlanmamış
Z97 Cihazlar, diğer
Z97.0 Yapay göz
Z97.1 Yapay ekstremite (tam) (kısmi)
Z97.2 Diş protez cihazı (tam) (kısmi)
Z97.3 Gözlük ve kontak lens
Z97.4 Dış işitme yardımcısı
Z97.5 Rahim içi araç
Z97.8 Cihazlar diğer, tanımlanmış
Z98 Cerrahi sonrası diğer durumlar
Z98.0 Bağırsak bypass ve anastomoz durumu
Z98.1 Artrodez durumu
Z98.2 Beyin omurilik sıvı direnaj cihazı
Z98.8 Cerrahi sonrası diğer tanımlanmış durum
Z99 Kolaylaştırıcı makine ve cihazlara bağımlılık, başka yerde sınıflanmamış
Z99.0 Aspiratöre bağımlılık
Z99.1 Respiratöre bağımlılık
Z99.2 Diyalize bağımlılık
Z99.3 Tekerlekli sandalyeye bağımlılık
Z99.8 Kolaylaştırıcı makine ve cihazlara diğer bağımlılık
Z99.9 Kolaylaştırıcı makine ve cihaza tanımlanmamış bağımlılık

ICD KODU TANI Z

Z00 Yakınma veya bilinen teşhisi olmayan kişilerin genel muayene ve incelemesi
Z00.0 Genel tıbbi muayene
Z00.1 Rutin çocuk sağlığı muayenesi
Z00.2 Çocuklukta hızlı büyüme döneminde muayene
Z00.3 Adolesan gelişim durumu için muayene
Z00.4 Genel psikiyatrik muayene, başka yerde sınıflanmamış
Z00.5 Organ veya doku potansiyel vericisinin muayenesi
Z00.6 Klinik araştırma programında normal karşılaştırma ve kontrol için muayene
Z00.8 Genel muayeneler, diğer
Z01 Yakınma veya bilinen teşhisi olmayan kişilerin diğer özel muayene
Z01.0 Göz ve görme muayenesi
Z01.1 Kulak ve işitme muayenesi
Z01.2 Diş muayenesi
Z01.3 Kan basıncı muayenesi
Z01.4 Jinekolojik muayene (genel) (olağan)
Z01.5 Tanısal deri ve duyarlılık testleri
Z01.6 Radyolojik muayene, başka yerde sınıflanmamış
Z01.7 Laboratuvar muayenesi
Z01.8 Özel muayeneler diğer, tanımlanmış
Z01.9 Özel muayene, tanımlanmamış
Z02 İdari amaçlar için muayene
Z02.0 Eğitim kurumlarına kabul için muayene
Z02.1 İşe girme öncesi muayene
Z02.2 Kurumlara kabul için muayene
Z02.3 Askere alınma için muayene
Z02.4 Ehliyet için muayene
Z02.5 Spora katılım için muayene
Z02.6 Sigorta için muayene
Z02.7 Tıbbi belgenin çıkarılması
Z02.8 İdari amaçlar için diğer muayeneler
Z02.9 İdari amaçlar için muayene, tanımlanmamış
Z03 Şüpheli hastalıklar ve durumlar için tıbbi gözlem ve değerlendirme
Z03.0 Tüberküloz şüphesi için gözlem
Z03.1 Malign neoplazm şüphesi için gözlem
Z03.2 Zihin ve davranış bozukluğu şüphesi için gözlem
Z03.3 Sinir sistem bozukluğu şüphesi için gözlem
Z03.4 Kalp krizi şüphesi için gözlem
Z03.5 Şüpheli kalp damar hastalıkları için diğer gözlem
Z03.6 Yenilmiş madde toksik etki şüphesi için gözlem
Z03.8 Şüpheli hastalıklar ve durumlar için diğer gözlem
Z03.9 Şüpheli hastalık veya durum için gözlem, tanımlanmamış
Z04 Muayene ve gözlem için diğer nedenler
Z04.0 Kan-alkol ve kan-uyuşturucu testi
Z04.1 Trafik kazası sonrası muayene ve gözlem
Z04.2 İş kazası sonrası muayene ve gözlem
Z04.3 Kazalar sonrası diğer muayene ve gözlem
Z04.4 Zorla ırza geçme ve iğfal sonrası muayene ve gözlem
Z04.5 Dayak sonrası muayene ve gözlem
Z04.6 Genel psikiyatrik muayene, idareci tarafından istenilmiş
Z04.8 Muayene ve gözlem için diğer tanımlanmış nedenler
Z04.9 Muayene ve gözlem için tanımlanmamış neden
Z08 Malign neoplazm tedavisi sonrası takip muayenesi
Z08.0 Malign neoplazmı cerrahisi sonrası takip muayenesi
Z08.1 Malign neoplazm radyoterapisi sonrası takip muayenesi
Z08.2 Malign neoplazm kemoterapisi sonrası takip muayenesi
Z08.7 Malign neoplazm kombinesi tedavi sonrası takip muayenesi
Z08.8 Malign neoplazm diğer tedavileri sonrası takip muayenesi
Z08.9 Malign neoplazm için tanımlanmamış tedavi sonrası takip muayenesi
Z09 Malign neoplazm harici diğer durumlar için tedavi sonrası takip muayenesi
Z09.0 Cerrahi sonrası takip muayenesi için diğer durumlar
Z09.1 Radyoterapi sonrası takip muayenesi için diğer durumlar
Z09.2 Kemoterapi sonrası takip muayenesi için diğer durumlar
Z09.3 Psikoterapi sonrası takip muayenesi
Z09.4 Kırık tedavisi sonrası takip muayenesi
Z09.7 Kombine tedavi sonrası takip muayenesi için diğer durumlar
Z09.8 Tedavi sonrası diğer takip muayenesi için diğer durumlar
Z09.9 Tedavi sonrası tanımlanmamış takip muayenesi için diğer durumlar
Z10 Belirlenmiş alt nüfusun rutin genel sağlık kontrolü
Z10.0 Mesleki sağlık muayenesi
Z10.1 Kurum mensuplarının rutin genel sağlık kontrolü
Z10.2 Silahlı kuvvetlerin genel sağlık kontrolü
Z10.3 Spor takımlarının rutin genel sağlık kontrolü
Z10.8 Belirlenmiş alt nüfusların diğer rutin genel sağlık kontrolü
Z11 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar için özel tarama muayenesi
Z11.0 Bağırsak enfeksiyon hastalıkları için özel tarama muayenesi
Z11.1 Solunum tüberkülozu için özel tarama muayenesi
Z11.2 Bakteriyel hastalıklar için diğer özel tarama muayenesi
Z11.3 Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için özel tarama muayenesi
Z11.4 İnsan immünyetmezlik virüs [HIV] için özel tarama muayenesi
Z11.5 Viral hastalıklar için diğer özel tarama muayenesi
Z11.6 Protozoal hastalıklar ve helmintiyazisler için diğer özel tarama muayenesi
Z11.8 Enfeksiyon ve parazit hastalıkları için diğer özel tarama muayenesi
Z11.9 Enfeksiyon ve parazit hastalıkları için özel tarama muayenesi,tanımlanmamış
Z12 Neoplazmlar için özel tarama muayenesi
Z12.0 Mide neoplazmı için özel tarama muayenesi
Z12.1 Bağırsak neoplazmı için özel tarama muayenesi
Z12.2 Solunum organları neoplazmı için özel tarama muayenesi
Z12.3 Meme neoplazmı için özel tarama muayenesi
Z12.4 Serviks neoplazmı için özel tarama muayenesi
Z12.5 Prostat neoplazmı için özel tarama muayenesi
Z12.6 Mesane neoplazmı için özel tarama muayenesi
Z12.8 Neoplazmlar için özel tarama muayenesi, diğer yerlerin
Z12.9 Neoplazm için özel tarama muayenesi, tanımlanmamış
Z13 Hastalıklar ve diğer bozukluklar için özel tarama muayenesi
Z13.0 Kan ve kan yapan organların hastalıkları ve immün mekanizmanın bazı bozuklukları
Z13.1 Diyabetes mellitüs için özel tarama muayenesi
Z13.2 Beslenme bozuklukları için özel tarama muayenesi
Z13.3 Zihin ve davranış bozuklukları için özel tarama muayenesi
Z13.4 Çocuklukta bazı gelişim bozuklukları için özel tarama muayenesi
Z13.5 Göz ve kulak bozuklukları için özel tarama muayenesi
Z13.6 Kalp damar bozuklukları için özel tarama muayenesi
Z13.7 Konjenital malformasyonlar, deformasyonlar ve kromozom anomalileri için
Z13.8 Hastalıklar ve bozukluklar için diğer tanımlanmış özel tarama muayenesi
Z13.9 Tarama muayenesi, tanımlanmamış
Z20 Nakledilebilen hastalıklarla temas ve maruz kalma
Z20.0 Barsak enfeksiyon hastalıklarına temas ve maruz kalma
Z20.1 Tüberküloza temas ve maruz kalma
Z20.2 Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara temas ve maruz kalma
Z20.3 Kuduza temas ve maruz kalma
Z20.4 Rubellaya temas ve maruz kalma
Z20.5 Viral hepatite temas ve maruz kalma
Z20.6 İnsan immünyetmezlik virüs [HIV]’una temas ve maruz kalma
Z20.7 Pedikülosis, akaryasis ve diğer enfestasyonlara temas ve maruz kalma
Z20.8 Bulaşıcı hastalıklara diğer temas ve maruz kalma
Z20.9 Bulaşıcı hastalığa tanımlanmamış temas ve maruz kalma
Z21 Asemptomatik insan immünyetmezlik virüs [HIV] enfeksiyon durumu
Z22 Enfeksiyöz hastalık taşıyıcısı
Z22.0 Tifo taşıyıcısı
Z22.1 Barsak enfeksiyon hastalıkları diğer taşıyıcısı
Z22.2 Difteri taşıyıcısı
Z22.3 Bakteriyel hastalıkların diğer tanımlanmış taşıyıcısı
Z22.4 Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon taşıyıcısı
Z22.5 Viral hepatit taşıyıcısı
Z22.6 İnsan T-lenfotropik virüs tip 1 [HTLV-1] enfeksiyonu taşıyıcısı
Z22.8 Enfeksiyon hastalıkları diğer taşıyıcısı
Z22.9 Enfeksiyon hastalığı taşıyıcısı, tanımlanmamış
Z23 Bakteriyel hastalıklara karşı bağışıklama
Z23.0 Koleraya karşı bağışıklama ihtiyacı
Z23.1 Tifo-paratifoya [TAB] karşı bağışıklama ihtiyacı
Z23.2 Tüberküloza [BCG] karşı bağışıklama ihtiyacı
Z23.3 Vebaya karşı bağışıklama ihtiyacı
Z23.4 Tularemiye karşı bağışıklama ihtiyacı
Z23.5 Tetanoza karşı bağışıklama ihtiyacı
Z23.6 Difteriye karşı bağışıklama ihtiyacı
Z23.7 Boğmacaya karşı bağışıklama
Z23.8 Tek bakteriyel hastalıklara karşı diğer bağışıklama
Z24 Bazı viral hastalıklara karşı bağışıklama
Z24.0 Poliomyelite karşı bağışıklama ihtiyacı
Z24.1 Artropot-kaynaklı viral ensefalite karşı bağışıklama ihtiyacı
Z24.2 Kuduza karşı bağışıklama ihtiyacı
Z24.3 Sarı hummaya karşı bağışıklama ihtiyacı
Z24.4 Kızamığa karşı bağışıklama ihtiyacı
Z24.5 Rubellaya karşı bağışıklama ihtiyacı
Z24.6 Viral hepatite karşı bağışıklama ihtiyacı
Z25 Viral diğer hastalıklara karşı bağışıklama
Z25.0 Sadece kabakulağa karşı bağışıklama ihtiyacı
Z25.1 Gribe karşı bağışıklama ihtiyacı
Z25.8 Tek viral hastalığa karşı diğer tanımlanmış bağışıklama ihtiyacı
Z26 Tek enfeksiyöz diğer hastalıklara karşı bağışıklama
Z26.0 Leishmaniasis’e karşı bağışıklama ihtiyacı
Z26.8 Tek enfeksiyon hastalığına karşı diğer tanımlanmış bağışıklama ihtiyacı
Z26.9 Enfeksiyon hastalığına karşı tanımlanmamış bağışıklama ihtiyacı
Z27 Enfeksiyon hastalıkları kombinasyonuna karşı bağışıklama
Z27.0 Tifo-paratifo ile birlikte koleraya [kolera +TAB] karşı bağışıklama ihtiyacı
Z27.1 Difteri-tetanos-boğmacaya, kombine [DTP] karşı bağışıklama ihtiyacı
Z27.2 Tifo-paratifo ile birlikte difteri-tetanoz-boğmacaya [DTP+TAB]karşı bağışıklama ihtiyacı
Z27.3 Poliomyelit ile birlikte difteri-tetanoz-boğmacaya [DTP+polio]karşı bağışıklama ihtiyacı
Z27.4 Kızamık-kabakulak-rubellaya [MMR] karşı bağışıklama ihtiyacı
Z27.8 Enfeksiyon hastalıkları diğer kombinasyonlarına karşı bağışıklama
Z27.9 Enfeksiyon hastalıkları tanımlanmamış kombinasyonlarına karşı bağışıklama
Z28 Yapılmamış bağışıklama
Z28.0 Kontrendike olduğu için yapılmamış bağışıklama
Z28.1 Hastanın kararı dışında, inanç veya grup baskısından dolayı yapılamamış bağışıklama
Z28.2 Hastanın kararı dışında yapılamamış bağışıklama diğer ve tanımlanmamış
Z28.8 Yapılmamış bağışıklama diğer nedenlerden dolayı
Z28.9 Yapılmamış bağışıklama tanımlanmamış nedenden dolayı
Z29 Profilaktik diğer tedbirler ihtiyacı
Z29.0 Tecrit
Z29.1 Profilaktik immünoterapi
Z29.2 Profilaktik kemoterapiler, diğer
Z29.8 Profilaktik tedbirler diğer, tanımlanmış
Z29.9 Profilaktik tedbir, tanımlanmamış
Z30 Doğum kontrolu yöntemi
Z30.0 Doğum kontrolünde genel danışma ve öneri
Z30.1 Rahim içi aracın yerleştirilmesi
Z30.2 Kısırlaştırma
Z30.3 Menstrüel uzaklaştırma
Z30.4 Doğum kontrol ilaçlarının gözetimi
Z30.5 Rahim içi aracın gözetimi
Z30.8 Doğum kontrol yöntemi, diğer
Z30.9 Doğum kontrol yönetimi, tanımlanmamış
Z31 Üreme yöntemi
Z31.0 Kısırlaştırma sonrası tuboplasti veya vazoplasti
Z31.1 Yapay dölleme
Z31.2 İnvitro dölleme
Z31.3 Yardımcı dölleme yöntemleri, diğer
Z31.4 Üreme araştırma ve testi
Z31.5 Genetik danışma
Z31.6 Üreme hakkında genel danışma ve öneri
Z31.8 Üreme diğer yöntemleri
Z31.9 Üreme yöntemleri, tanımlanmamış
Z32 Gebelik muayene ve testi
Z32.0 Gebelik, henüz doğrulanmamış
Z32.1 Gebelik, doğrulanmış
Z33 Gebelik durumu
Z34 Normal gebeliğin gözlemi
Z34.0 Normal ilk gebeliğin gözlemi
Z34.8 Normal gebeliğin gözlemi, diğer
Z34.9 Normal gebeliğin gözlemi, tanımlanmamış
Z35 Yüksek-riskli gebeliğin gözlemi
Z35.0 İnfertilite öyküsü olan gebeliğin gözlemi
Z35.1 Düşükle sonuçlanmış öyküsü olan gebeliğin gözlemi
Z35.2 Kötü üreme veya obstetrik öyküsü olan diğer gebeliğin gözlemi
Z35.3 Doğum öncesi yetersiz bakım öyküsü olan gebeliğin gözlemi
Z35.4 Grand multipar gebeliğin gözlemi
Z35.5 Yaşlı primigravidanın gözlemi
Z35.6 Genç primigravidanın gözlemi
Z35.7 Sosyal problemlerden dolayı yüksek-riskli gebeliğin gözlemi
Z35.8 Yüksek-riskli gebeliklerin diğer gözlemi
Z35.9 Yüksek-riskli gebeliğin gözlemi, tanımlanmamış
Z36 Antenatal tarama
Z36.0 Kromozom anomalileri için antenatal tarama
Z36.1 Yüksek alfafetoprotein düzeyi için antenatal tarama
Z36.2 Amniosenteze dayanan diğer antenatal tarama
Z36.3 Ultrason ve diğer fiziksel metodlar kullanarak malformasyonlar için antenatal tarama
Z36.4 Ultrason ve diğer fiziksel metodlar kullanarak fetal büyüme geriliği için antenatal tarama
Z36.5 İzoimmünizasyon için antenatal tarama
Z36.8 Antenatal taramalar, diğer
Z36.9 Antenatal tarama, tanımlanmamış
Z37 Doğumun sonucu
Z37.0 Tek canlı doğum
Z37.1 Tek ölü doğum
Z37.2 İkiz, canlı doğum
Z37.3 İkiz, biri canlı diğeri ölü doğum
Z37.4 İkiz, her ikisi ölü doğum
Z37.5 Birden fazla doğumlar diğer, hepsi canlı doğum
Z37.6 Birden fazla doğumlar diğer, bazısı canlı doğum
Z37.7 Birden fazla doğumlar diğer, hepsi ölü doğum
Z37.9 Doğum, sonucu tanımlanmamış
Z38 Doğum yerine göre canlı doğmuş bebekler
Z38.0 Tek doğum, hastanede
Z38.1 Tek doğum, hastane dışında
Z38.2 Tek doğum, doğumun yeri tanımlanmamış
Z38.3 İkiz, hastanede
Z38.4 İkiz, hastane dışında
Z38.5 İkiz, doğum yeri tanımlanmamış
Z38.6 Birden fazla diğer, doğumlar hastanede
Z38.7 Birden fazla diğer, doğumlar hastane dışında
Z38.8 Birden fazla diğer, doğumlar yeri tanımlanmamış
Z39 Doğum sonrası bakım ve muayene
Z39.0 Doğumdan hemen sonra muayene ve bakım
Z39.1 Emziren annenin bakım ve muayenesi
Z39.2 Rutin doğum sonrası takip
Z40 Profilaktik cerrahi
Z40.0 Malign neoplazmlarla ilgili risk-faktörleri için koruyucu cerrahi
Z40.8 Profilaktik cerrahiler, diğer
Z40.9 Profilaktik cerrahi, tanımlanmamış
Z41 Sağlık durumunun tedavi edilmesi dışındaki amaçlar için uygulamalar
Z41.0 Saç nakli
Z41.1 Kabul edilebilir olmayan kozmetik görünüm için diğer plastik cerrahiler
Z41.2 Rutin ve dini sünnet
Z41.3 Kulak delme
Z41.8 İyileştirme dışı amaçlar için diğer uygulamalar
Z41.9 İyileştirme dışı amaçlar için uygulamalar, tanımlanmamış
Z42 Plastik cerrahiye ait takip bakımı
Z42.0 Baş ve boyun plastik cerrahisi takibi
Z42.1 Meme plastik cerrahisi takibi
Z42.2 Gövdenin diğer kısımlarının plastik cerrahisi takibi
Z42.3 Üst ekstremite plastik cerrahisi takibi
Z42.4 Alt ekstremite plastik cerrahisi takibi
Z42.8 Vücut kısmının diğer plastik cerrahisi takibi
Z42.9 Plastik cerrahi takibi, tanımlanmamış
Z43 Suni açıklıkların bakımı
Z43.0 Trakestomi bakımı
Z43.1 Gastrostomi bakımı
Z43.2 İleostomi bakımı
Z43.3 Kolostomi bakımı
Z43.4 Beslenme yolunun diğer yapay açıklıklarının bakımı
Z43.5 Sistostomi bakımı
Z43.6 Üriner yolun diğer yapay açıklıklarının bakımı
Z43.7 Yapay vajina bakımı
Z43.8 Yapay açıklıkların diğer bakımı
Z43.9 Yapay açıklıkların tanımlanmamış bakımı
Z44 Dış protez cihazı uygulaması
Z44.0 Yapay kolun (tam) (kısmi) uygulaması
Z44.1 Yapay bacağın (tam) (kısmi) uygulaması
Z44.2 Yapay gözün prova ve ayarı
Z44.3 Dış meme protezinin uygulaması
Z44.8 Dış protez cihazlarının diğer uygulaması
Z44.9 Dış protez aracının tanımlanmamış uygulaması
Z45 İmplante cihazın ayar ve kullanımı
Z45.0 Kalp pili ayar ve kullanımı
Z45.1 İnfüzyon pompası ayar ve kullanımı
Z45.2 Damar yolu cihazı ayar ve kullanımı
Z45.3 İmplante işitme cihazı ayar ve kullanımı
Z45.8 İmplante cihazların diğer ayar ve kullanımı
Z45.9 İmplante cihazın tanımlanmamış ayar ve kullanımı
Z46 Cihazların düzeltme ve diğer uygulaması
Z46.0 Gözlük ve kontak lensler uygulama ve ayarı
Z46.1 İşitme cihazı uygulama ve ayarı
Z46.2 Sinir sistemi ve özel duyularla ilgili diğer cihazların uygulama ve ayarı
Z46.3 Diş protez cihazları uygulama ve ayarı
Z46.4 Ortodontik cihaz uygulama ve ayarı
Z46.5 İleostomi ve diğer barsak araçları uygulama ve ayarı
Z46.6 Üriner cihazı uygulama ve ayarı
Z46.7 Ortopedik cihazı uygulama ve ayarı
Z46.8 Cihazların diğer tanımlanmış uygulama ve ayarı
Z46.9 Cihaz tanımlanmamış uygulama ve ayarı
Z47 Ortopedik diğer izlem
Z47.0 Kırık plağı ve diğer iç tespit aracının çıkarılmasıyla ilgili izlem
Z47.8 Ortopedik izlem diğer, tanımlanmış
Z47.9 Ortopedik izlem, tanımlanmamış
Z48 Cerrahi diğer izlem
Z48.0 Cerrahi elbise ve sütürlerin bakım
Z48.8 Cerrahi izlem diğer, tanımlanmış
Z48.9 Cerrahi izlem, tanımlanmamış
Z49 Diyaliz bakımı
Z49.0 Diyaliz için hazırlık bakımı
Z49.1 Ekstrakorporeal dializ
Z49.2 Dializler, diğer
Z50 Rehabilitasyon uygulamaları
Z50.0 Kalp rehabilitasyonu
Z50.1 Fiziksel tedavi, diğer
Z50.2 Alkol rehabilitasyonu
Z50.3 Uyuşturucu rehabilitasyonu
Z50.4 Psikoterapi, başka yerde sınıflanmamış
Z50.5 Konuşma terapisi
Z50.6 Ortoptik eğitim
Z50.7 Meşguliyet tedavisi ve mesleki rehabilitasyon, başka yerde sınıflanmamış
Z50.8 Rehabilitasyon uygulamaları, diğer
Z50.9 Rehabilitasyon uygulaması, tanımlanmamış
Z51 Tıbbi diğer bakım
Z51.0 Radyoterapi dönemi
Z51.1 Neoplazm için kemoterapi dönemi
Z51.2 Kemoterapiler, diğer
Z51.3 Bilinen teşhis olmaksızın kan nakli
Z51.4 Sonraki tedavi için hazırlık bakımı, başka yerde sınıflanmamış
Z51.5 Palyatif bakım
Z51.6 Allerjenlere desensitizasyon
Z51.8 Tıbbi bakım diğer, tanımlanmış
Z51.9 Tıbbi bakım, tanımlanmamış
Z52 Organ ve doku donörleri
Z52.0 Kan donörü
Z52.1 Deri donörü
Z52.2 Kemik donörü
Z52.3 Kemik iliği donörü
Z52.4 Böbrek donörü
Z52.5 Kornea donörü
Z52.8 Organ ve doku diğer donörü
Z52.9 Organ ve doku tanımlanmamış donörü
Z53 Sağlık servislerine yapılmamış özel uygulamalar için gelen kişiler
Z53.0 Kontrendike olduğundan dolayı yapılmamış uygulama
Z53.1 İnanç veya grup baskısından dolayı hastanın kararı nedeniyle yapılmamış uygulama
Z53.2 Hastanın kararı nedeniyle yapılmamış uygulama diğer ve tanımlanmamış
Z53.8 Yapılmamış uygulama diğer nedenler için
Z53.9 Yapılmamış uygulama, tanımlanmamış nedenler için
Z54 İyileşme dönemi
Z54.0 Cerrahi sonrası iyileşme dönemi
Z54.1 Radyoterapi sonrası iyileşme dönemi
Z54.2 Kemoterapi sonrası iyileşme dönemi
Z54.3 Psikoterapi sonrası iyileşme dönemi
Z54.4 Kırık iyileşmesi sonrası iyileşme dönemi
Z54.7 Kombine tedaviyi sonrası iyileşme dönemi
Z54.8 Tedavi sonrası diğer iyileşme dönemi
Z54.9 Tedavi sonrası tanımlanmamış iyileşme dönemi
Z55 Eğitim ve okuma yazma ile ilgili problemler
Z55.0 Okur-yazar olmama ve düşük düzeyde okuma yazma
Z55.1 Okul olmaması veya okula gidememe
Z55.2 Başarısız sınavlar
Z55.3 Okulda başarısızlık
Z55.4 Sınıf arkadaşları ve öğretmenlerle anlaşmazlık ve eğitim intibaksızlığı
Z55.8 Eğitim ve okuma yazmayla ilgili diğer problemler
Z55.9 Eğitim ve okuma yazmayla ilgili problem, tanımlanmamış
Z56 İş ve işsizlikle ilgili problemler
Z56.0 İşsizlik, tanımlanmamış
Z56.1 İş değiştirme
Z56.2 İş kaybı tehlikesi
Z56.3 Stresli çalışma proğramı
Z56.4 Patron ve iş arkadaşlarıyla anlaşmazlık
Z56.5 Uygun olmayan çalışma koşulları
Z56.6 Çalışmayla ilgili diğer fiziksel ve zihinsel zorluklar
Z56.7 İşle ilgili diğer ve tanımlanmamış problemler
Z57 Mesleki risk faktörlerine maruz kalma
Z57.0 Mesleki gürültüye maruz kalma
Z57.1 Mesleki radyasyona maruz kalma
Z57.2 Mesleki toza maruz kalma
Z57.3 Mesleki diğer hava kirlenmelerine maruz kalma
Z57.4 Tarımda mesleki toksik ajanlara maruz kalma
Z57.5 Endüstrilerde diğer mesleki toksik ajanlara maruz kalma
Z57.6 Mesleki aşırı ısıya maruz kalma
Z57.7 Mesleki titreşime maruz kalma
Z57.8 Mesleki diğer risk faktörlerine maruz kalma
Z57.9 Mesleki tanımlanmamış risk faktörlerine maruz kalma
Z58 Fiziki çevreyle ilgili problemler
Z58.0 Gürültüye maruz kalma
Z58.1 Hava kirliliğine maruz kalma
Z58.2 Su kirliliğine maruz kalma
Z58.3 Toprak kirliliğine maruz kalma
Z58.4 Radyasyona maruz kalma
Z58.5 Kirliliklere diğer maruz kalma
Z58.6 Yetersiz içme suyu temini
Z58.8 Fiziki çevreyle ilgili diğer problemler
Z58.9 Fiziki çevreyle ilgili tanımlanmış problem
Z59 Barınacak yer ve ekonomik durumlarla ilgili problemler
Z59.0 Evsizlik
Z59.1 Yeterli olmayan barınma yeri
Z59.2 Komşu, kiracı ve ev sahipleriyle anlaşmazlık
Z59.3 Kurum evlerinde yaşamayla ilgili problemler
Z59.4 Yeterli gıdanın olmayışı
Z59.5 Aşırı yoksulluk
Z59.6 Düşük gelir
Z59.7 Yetersiz sosyal sigorta ve sağlık desteği
Z59.8 Barınacak yer ve ekonomik durumlarla ilgili diğer problemler
Z59.9 Barınma yeri ve ekonomik durumlarla ilgili tanımlanmış problem
Z60 Sosyal çevreyle ilgili problemler
Z60.0 Hayat-dönemindeki geçişlerde uyum problemleri
Z60.1 Atipik ebeveyn durumu
Z60.2 Tek başına yaşama
Z60.3 Kültür uyum güçlüğü
Z60.4 Sosyal uzaklaştırma ve red
Z60.5 Ters algılama ayırımcılığının ve işgencenin hedefi
Z60.8 Sosyal çevreyle ilgili diğer problemler
Z60.9 Sosyal çevreyle ilgili tanımlanmamış problem
Z61 Çocuklukta olumsuz yaşam olaylarıyla ilgili problemler
Z61.0 Çocuklukta sevgi ilişkisinin kaybı
Z61.1 Çocukluk döneminde evden ayrılma
Z61.2 Çocukluk döneminde aile ilişkilerinde değişme
Z61.3 Çocukluk döneminde öz güvenin kaybına neden olan olaylar
Z61.4 Primer destekleyici grup içindeki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle
Z61.5 Primer destekleyici grubun dışındaki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle
Z61.6 Çocuğun fiziksel suistimaliyle ile ilgili problemler
Z61.7 Çocukluk dönemindeki kişisel korkutucu olaylar
Z61.8 Çocukluk dönemindeki diğer olumsuz yaşam olayları
Z61.9 Çocukluk dönemindeki tanımlanmamış olumsuz yaşam olayları
Z62 Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler
Z62.0 Yetersiz ebeveyn gözlem ve kontrolü
Z62.1 Aşırı koruyucu ebeveyn
Z62.2 Kurumsal yetiştirme
Z62.3 Düşmanlığa eğilimli ve sürekli suçlanan çocuk
Z62.4 Çocuğun duygusal ihmali
Z62.5 Yetişmede ihmalle ilgili diğer problemler
Z62.6 Uygunsuz ebeveyn baskısı ve diğer anormal yetiştirme niteliklerinin
Z62.8 Yetiştirmeyle ilgili diğer tanımlanmış problemler
Z62.9 Yetişmeyle ilgili, problemler tanımlanmamış
Z63 Primer destek gruplarıyla ilgili diğer problemler
Z63.0 Eş veya arkadaş ilişkisindeki problemler
Z63.1 Ebeveynler ve eşin ebeveynleriyle ilişkide problemler
Z63.2 Yetersiz aile desteği
Z63.3 Aile üyesinin yokluğu
Z63.4 Aile üyesinin ortadan kaybolması ve ölümü
Z63.5 Ayrılık veya boşanma sonucunda ailenin parçalanması
Z63.6 Evde bakıma ihtiyaç duyan bağımlı akraba
Z63.7 Aile ve ev halkını etkileyen diğer stresli yaşam olayları
Z63.8 Primer destek grubuyla ilgili diğer tanımlanmış problemler
Z63.9 Primer destek grubuna ait tanımlanmamış problemler
Z64 Psikososyal durumlarla ilgili problemler
Z64.0 İstenmeyen gebelikle ilgili problemler
Z64.1 Multipariteyle ilgili problemler
Z64.2 Tehlikeli ve zararlı olduğu bilinen fiziksel, nütrisyonel, kimyasal girişimleri
Z64.3 Tehlikeli ve zararlı olduğu bilinen davranışsal ve psikolojik girişimleri isteme ve kabul
Z64.4 Danışmanlarla anlaşmazlık
Z65 Psikososyal durumla ilgili diğer problemler
Z65.0 Hapsedilmeksizin kovuşturma ve mahkumiyet
Z65.1 Tutuklanma ve diğer hapsedilmeler
Z65.2 Cezaevinden salınmayla ilgili problemler
Z65.3 Yasal durumlarla ilgili diğer problemler
Z65.4 Suç ve terörizm kurbanı
Z65.5 Felaket, savaş ve diğer düşmanlıklara maruz kalma
Z65.8 Psikososyal durumlarla ilgili diğer tanımlanmış problemler
Z65.9 Psikososyal durumlarla ilgili tanımlanmamış problemler
Z70 Cinsel eğilim, davranış ve uyumla ilgili danışma
Z70.0 Cinsel eğilimle ilgili danışma
Z70.1 Hastanın cinsel davranış ve uyumuyla ilgili danışma
Z70.2 Üçüncü kişinin cinsel davranış ve uyumuyla ilgili danışma
Z70.3 Cinsel eğilim, davranış ve uyumla ilgili danışma hizmetleri
Z70.8 Cinsel danışma hizmetleri, diğer
Z70.9 Cinsel danışma, tanımlanmamış
Z71 Sağlık servislerine diğer danışma ve tıbbi tavsiye için gelen kişiler,
Z71.0 Bir diğer kişi adına danışan kişi
Z71.1 Teşhis edilmemiş korku verici şikayeti olan kişi
Z71.2 Araştırma bulgularının açıklaması için görüşme yapan kişi
Z71.3 Diyet danışması
Z71.4 Alkol kötüye kullanımı için danışma
Z71.5 İlaç kötüye kullanımı için danışma
Z71.6 Tütün kötüye kullanımı için danışma
Z71.7 İnsan immünyetmezlik virüs [HIV] konusunda danışma
Z71.8 Danışma hizmetleri diğer tanımlanmış
Z71.9 Danışma, tanımlanmamış
Z72 Yaşam tarzıyla ilgili problemler
Z72.0 Tütün kullanımı
Z72.1 Alkol kullanımı
Z72.2 Uyuşturucu kullanımı
Z72.3 Fiziksel egzersizin olmaması
Z72.4 Uygunsuz diyet ve yeme alışkanlıkları
Z72.5 Yüksek-riskli cinsel davranış
Z72.6 Bahis ve kumar
Z72.8 Yaşam tarzıyla ilgili diğer problemler
Z72.9 Yaşam tarzıyla ilgili tanımlanmamış problem
Z73 Yaşam-yönetim güçlüğü ile ilgili problemler
Z73.0 Tükenme
Z73.1 Kişisel özelliklerin vurgulanması
Z73.2 Dinlenme ve gevşemenin olmaması
Z73.3 Stres, başka yerde sınıflanmamış
Z73.4 Yetersiz sosyal yetenek, başka yerde sınıflanmamış
Z73.5 Sosyal rol çatışması, başka yerde sınıflanmamış
Z73.6 Yeteneksizliğe bağlı olarak aktivitelerin sınırlanması
Z73.8 Yaşam-yönetimi güçlüğüyle ilgili diğer problemler
Z73.9 Yaşam-yönetimi güçlüğüyle ilgili tanımlanmamış durum
Z74 Bakıcı bağımlılığı ile ilgili problemler
Z74.0 Azalmış hareket
Z74.1 Kişisel bakım için yardıma ihtiyaç
Z74.2 Evde bakıma ihtiyaç duyma ve diğer ev halkı üyelerinin bakım sağlayamaması
Z74.3 Sürekli gözlem ihtiyacı
Z74.8 Bakıcı bağımlılığı ile ilgili diğer problemler
Z74.9 Bakıcı bağımlılığı ile ilgili tanımlanmamış problem
Z75 Tıbbi hizmetler ve diğer sağlık bakımıyla ilgili problemler
Z75.0 Evde mevcut olmayan tıbbi hizmetler
Z75.1 Başka yerde yeterli bir hizmet için kabul edilmeyi bekleyen kişi
Z75.2 Araştırma ve tedavi için diğer bekleme dönemi
Z75.3 Sağlık hizmetlerine ulaşamama veya bunların olmaması
Z75.4 Yardım kuruluşlarının olmaması ve onlara ulaşamama, diğer
Z75.5 Tatil bakımı
Z75.8 Tıbbi hizmetler ve diğer sağlık bakımıyla ilgili diğer problemler
Z75.9 Tıbbi hizmetler ve diğer sağlık bakımıyla ilgili tanımlanmamış problem
Z76 Sağlık servislerine diğer durumlarla gelen kişiler
Z76.0 Tekrar reçete verilmesi
Z76.1 Terk edilmiş çocuğun sağlık gözetimi ve bakımı
Z76.2 Sağlıklı bebek ve çocukların diğer sağlık gözetimi ve bakımı
Z76.3 Hasta kişiye eşlik eden sağlıklı kişi
Z76.4 Sağlık-bakımını kolaylaştırmada diğer pansiyorler
Z76.5 Hastaymış gibi davranma [simülasyon]
Z76.8 Sağlık servislerine gelen kişiler diğer tanımlanmış durumlarla
Z76.9 Sağlık servislerine gelen kişiler tanımlanmamış durumlarla
Z80 Malign neoplazm aile öyküsü
Z80.0 Sindirim organları malign neoplazmı aile öyküsü
Z80.1 Trake, bronş ve akciğer malign neoplazmı aile öyküsü
Z80.2 Solunum ve göğüs içi organları diğer malign neoplazmı aile öyküsü
Z80.3 Meme malign neoplazmı aile öyküsü
Z80.4 Genital organlar malign neoplazmı aile öyküsü
Z80.5 Üriner yol malign neoplazmı aile öyküsü
Z80.6 Lösemi aile öyküsü
Z80.7 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların diğer malign neoplazmları aile öyküsü
Z80.8 Organlar veya sistemlerin diğer malign neoplazmı aile öyküsü
Z80.9 Malign neoplazm aile öyküsü, tanımlanmamış
Z81 Zihin ve davranış bozuklukları aile öyküsü
Z81.0 Mental retardasyon aile öyküsü
Z81.1 Alkol kötüye kullanımı aile öyküsü
Z81.2 Tütün kötüye kullanımı aile öyküsü
Z81.3 Psikoaktif madde kötüye kullanımı diğer aile öyküsü
Z81.4 Madde kötüye kullanımı diğer aile öyküsü
Z81.8 Zihin ve davranış bozuklukları diğer aile öyküsü
Z82 Sakatlığa sebep olan kronik hastalık ve bazı bozukluklar aile öyküsü
Z82.0 Epilepsi ve diğer sinir sistemi hastalıkları aile öyküsü
Z82.1 Körlük ve görme kaybı aile öyküsü
Z82.2 Sağırlık ve işitme kaybı aile öyküsü
Z82.3 İnme aile öyküsü
Z82.4 İskemik kalp hastalığı ve diğer dolaşım sistemi hastalıkları aile öyküsü
Z82.5 Astım ve diğer kronik alt solunum hastalıkları aile öyküsü
Z82.6 Artrit ve diğer kas iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları aile öyküsü
Z82.7 Konjenital malformasyon, deformasyon ve kromozom anormallikleri aile öyküsü
Z82.8 Sebep olan diğer bozukluklar ve kronik hastalıklar aile öyküsü, başka yerde
Z83 Özel hastalıklar diğer aile öyküsü
Z83.0 İnsan immünyetmezlik virüs [HIV] hastalığı aile öyküsü
Z83.1 Enfeksiyöz ve parazitik hastalıklar diğer aile öyküsü
Z83.2 Kan ve kan yapan organlar ve immün mekanizmanın bazı bozuklukları aile öyküsü
Z83.3 Diyabetes mellitüs aile öyküsü
Z83.4 Endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklar diğer aile öyküsü
Z83.5 Göz ve kulak bozuklukları aile öyküsü
Z83.6 Solunum sistemi hastalıkları aile öyküsü
Z83.7 Sindirim sistemi hastalıkları aile öyküsü
Z84 Aile öyküsü diğer durumlar
Z84.0 Deri ve deri altı doku hastalıkları aile öyküsü
Z84.1 Böbrek ve üreter hastalıkları aile öyküsü
Z84.2 Genitoüriner sistem diğer hastalıkları aile öyküsü
Z84.3 Akrabalık aile öyküsü
Z84.8 Dudumlar diğer tanımlanmış aile öyküsü
Z85 Kişisel malign neoplazm öyküsü
Z85.0 Kişisel sindirim organları malign neoplazm öyküsü
Z85.1 Kişisel trake, bronş ve akciğer malign neoplazm öyküsü
Z85.2 Kişisel diğer solunum ve göğüs içi organları malign neoplazm öyküsü
Z85.3 Kişisel meme malign neoplazm öyküsü
Z85.4 Kişisel genital organların malign neoplazm öyküsü
Z85.5 Kişisel üriner yol malign neoplazm öyküsü
Z85.6 Kişisel lösemi öyküsü
Z85.7 Kişisel lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların diğer malign neoplazmları öyküsü
Z85.8 Kişisel diğer organ ve sistemlerin malign neoplazmı öyküsü
Z85.9 Kişisel malign neoplazm öyküsü, tanımlanmamış
Z86 Kişisel bazı diğer hastalıklar öyküsü
Z86.0 Kişisel diğer neoplazm öyküsü
Z86.1 Kişisel enfeksiyon ve parazit hastalıkları öyküsü
Z86.2 Kişisel kan ve kan üreten organların hastalıkları ve immün mekanizma bazı
Z86.3 Kişisel endokrin, beslenme ve metabolik hastalıkları öyküsü
Z86.4 Kişisel psikoaktif madde kötüye kullanımı öyküsü
Z86.5 Kişisel diğer zihin ve davranış bozuklukları öyküsü
Z86.6 Kişisel sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları öyküsü
Z86.7 Kişisel dolaşım sistemi hastalıkları öyküsü
Z87 Kişisel diğer hastalık ve durumlar öyküsü
Z87.0 Kişisel solunum sistemi hastalıkları öyküsü
Z87.1 Kişisel sindirim sistemi hastalıkları öyküsü
Z87.2 Kişisel deri ve derialtı doku hastalıkları öyküsü
Z87.3 Kişisel kas iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları öyküsü
Z87.4 Kişisel genitoüriner sistem hastalıkları öyküsü
Z87.5 Kişisel gebelik, doğum ve lohusalık komplikasyonları öyküsü
Z87.6 Kişisel perinatal dönemde ortaya çıkan bazı durumlar öyküsü
Z87.7 Kişisel konjenital malformasyon, deformasyon ve kromozom anormallikleri öyküsü
Z87.8 Kişisel diğer tanımlanmış durumlar öyküsü
Z88 Uyuşturucu, ilaç ve biyolojik maddelere kişisel allerji öyküsü
Z88.0 Kişisel penisilin allerji öyküsü
Z88.1 Kişisel diğer antibiyotik allerjisi öyküsü
Z88.2 Kişisel sülfonamid allerji öyküsü
Z88.3 Kişisel diğer anti-enfektif ajanlara allerji öyküsü
Z88.4 Kişisel anestezik ajan allerji öyküsü
Z88.5 Kişisel narkotik ajan allerji öyküsü
Z88.6 Kişisel ağrı kesici ajan allerjisi öyküsü
Z88.7 Kişisel serum ve aşı allerjisi öyküsü
Z88.8 Kişisel diğer uyuşturucu, ilaç ve biyolojik madde allerji öyküsü
Z88.9 Kişisel tanımlanmamış uyuşturucu, ilaç ve biyolojik madde allerji öyküsü
Z89 Kazanılmış ekstremite yokluğu
Z89.0 Parmak (lar) ın [başparmak dahil] kazanılmış yokluğu, tek taraflı
Z89.1 El ve el bileğinin kazanılmış yokluğu
Z89.2 El bileği üstünden üst ekstremitenin kazanılmış yokluğu
Z89.3 Her iki üst ekstremitenin [herhangi düzeyde] kazanılmış yokluğu
Z89.4 Ayak bileği ve ayağın kazanılmış yokluğu
Z89.5 Diz veya diz altından bacağın kazanılmış yokluğu
Z89.6 Diz üstünden bacağın kazanılmış yokluğu
Z89.7 Her iki alt ekstremitenin [herhangi düzeyde yalnız parmakların yokluğu hariç]
Z89.8 Üst ve alt ekstremitenin [herhangi düzeyde] kazanılmış yokluğu
Z89.9 Ekstremitenin kazanılmış yokluğu, tanımlanmamış
Z90 Organların kazanılmış yokluğu, başka yerde sınıflanmamış
Z90.0 Baş ve boynun kısmi kazanılmış yokluğu
Z90.1 Meme (ler)in kazanılmış yokluğu
Z90.2 Akciğerin [kısmi] kazanılmış yokluğu
Z90.3 Midenin kısmi kazanılmış yokluğu
Z90.4 Sindirim yolu diğer kısımlarının kazanılmış yokluğu
Z90.5 Böbreğin kazanılmış yokluğu
Z90.6 Üriner yolu diğer kısımlarının kazanılmış yokluğu
Z90.7 Genital organ (lar)ın kazanılmış yokluğu
Z90.8 Organların diğer kazanılmış yokluğu
Z91 Kişisel risk faktörleri öyküsü, başka yerde sınıflanmamış
Z91.0 Kişisel uyuşturucu ve biyolojik madde harici allerji öyküsü
Z91.1 Kişisel tıbbi tedavi ve rejime uyumsuzluk öyküsü
Z91.2 Kişisel kötü hijyen öyküsü
Z91.3 Kişisel sağlıksız uyku-uyanma düzeni öyküsü
Z91.4 Kişisel psikolojik travma öyküsü, başka yerde sınıflanmamış
Z91.5 Kişisel kendine zarar verme öyküsü
Z91.6 Kişisel diğer fiziksel travma öyküsü
Z91.8 Kişisel diğer tanımlanmış risk faktörleri öyküsü, başka yerde sınıflanmamış
Z92 Kişisel tıbbi tedavi öyküsü
Z92.0 Kişisel doğum kontrolü öyküsü
Z92.1 Kişisel antikoagülan uzun dönem (mevcut) kullanımı öyküsü
Z92.2 Kişisel diğer ilaçların uzun dönem (mevcut) kullanımı öyküsü
Z92.3 Kişisel radyasyon öyküsü
Z92.4 Kişisel büyük cerrahi kişisel öyküsü, başka yerde sınıflanmamış
Z92.5 Kişisel rehabilitasyon uygulamaları öyküsü
Z92.8 Kişisel diğer tıbbi tedavi öyküsü
Z92.9 Kişisel tıbbi tedavi öyküsü, tanımlanmamış
Z93 Yapay açıklıklar
Z93.0 Trakeostomi durumu
Z93.1 Gastrostomi durumu
Z93.2 İleostomi durumu
Z93.3 Kolostomi durumu
Z93.4 Gastrointestinal yol diğer yapay açıklıkları
Z93.5 Sistostomi durumu
Z93.6 Üriner yol diğer yapay açıklıkları
Z93.8 Yapay açıklıklar, diğer
Z93.9 Yapay açıklıklar, tanımlanmamış
Z94 Organ ve doku nakilleri
Z94.0 Böbrek nakli
Z94.1 Kalp nakli
Z94.2 Akciğer nakli
Z94.3 Kalp ve akciğerler nakli
Z94.4 Karaciğer nakli
Z94.5 Deri nakli
Z94.6 Kemik nakli
Z94.7 Kornea nakli
Z94.8 Organ ve doku nakli, diğer
Z94.9 Organ ve doku nakli, tanımlanmamış
Z95 Kalp ve damar implant ve greftleri
Z95.0 Kalp pili bulunuşu
Z95.1 Aortakoroner bypass grefti
Z95.2 Kalp kapağı protezi
Z95.3 Ksenogenik kalp kapağı
Z95.4 Kalp-kapak değişimleri, diğer
Z95.5 Koroner anjioplasti implant ve grefti
Z95.8 Kalp ve damar implant ve greftleri, diğer
Z95.9 Kalp ve damar implat ve grefti, tanımlanmamış
Z96 Fonksiyonel diğer implantlar
Z96.0 Ürogenital implant
Z96.1 Göz içi lensi
Z96.2 Kulak ve işitme implantları
Z96.3 Yapay larenks
Z96.4 Endokrin implant
Z96.5 Diş-kökü ve mandibüler implant
Z96.6 Ortopedik eklem implantı
Z96.7 Kemik ve tendon implantları, diğer
Z96.8 Fonksiyonel implant diğer, tanımlanmış
Z96.9 Fonksiyonel implant, tanımlanmamış
Z97 Cihazlar, diğer
Z97.0 Yapay göz
Z97.1 Yapay ekstremite (tam) (kısmi)
Z97.2 Diş protez cihazı (tam) (kısmi)
Z97.3 Gözlük ve kontak lens
Z97.4 Dış işitme yardımcısı
Z97.5 Rahim içi araç
Z97.8 Cihazlar diğer, tanımlanmış
Z98 Cerrahi sonrası diğer durumlar
Z98.0 Bağırsak bypass ve anastomoz durumu
Z98.1 Artrodez durumu
Z98.2 Beyin omurilik sıvı direnaj cihazı
Z98.8 Cerrahi sonrası diğer tanımlanmış durum
Z99 Kolaylaştırıcı makine ve cihazlara bağımlılık, başka yerde sınıflanmamış
Z99.0 Aspiratöre bağımlılık
Z99.1 Respiratöre bağımlılık
Z99.2 Diyalize bağımlılık
Z99.3 Tekerlekli sandalyeye bağımlılık
Z99.8 Kolaylaştırıcı makine ve cihazlara diğer bağımlılık
Z99.9 Kolaylaştırıcı makine ve cihaza tanımlanmamış bağımlılık

ICD KODU TANI Y

Y00 Künt cisimle saldırı
Y01 Yüksek yerden iterek saldırı
Y02 Hareketli cisim önüne itilme veya konulma saldırısı
Y03 Motorlu aracın ezmesiyle saldırı
Y04 Bedensel güçle saldırı
Y05 Bedensel güçle seksüel saldırı
Y06 İhmal ve terk
Y06.0 Eş veya partner tarafından ihmal ve terk
Y06.1 Ebeveyn tarafından ihmal ve terk
Y06.2 Tanıdık veya arkadaş tarafından ihmal ve terk
Y06.8 Kişiler tarafından ihmal ve terk diğer, tanımlanmış
Y06.9 Kişi tarafından ihmal ve terk, tanımlanmamış
Y07 Kötü muamele diğer sendromları
Y07.0 Eş veya partner tarafından kötü muamele
Y07.1 Ebeveyn tarafından kötü muamele
Y07.2 Tanıdık veya arkadaş tarafından kötü muamele
Y07.3 Resmi otoriteler tarafından kötü muamele
Y07.8 Kişiler tarafından kötü muamele diğer, tanımlanmış
Y07.9 Kişi tarafından kötü muamele, tanımlanmamış
Y08 Araçlarla saldırı diğer ve tanımlanmış
Y09 Araçlarla saldırı, tanımlanmamış
Y10 Opiod analjezik, antipiretik ve antiromatizmallere maruz kalma ve
Y11 Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz
Y12 Narkotik ve psikodisleptiklere [hallusinojenler] maruz kalma ve zehirlenme,
Y13 Otonom sinir sistemi üzerinde etkili diğer ilaçlara maruz kalma ve zehirlenme,
Y14 Uyuşturucular, ilaçlar ve biyolojik maddelere maruz kalma ve zehirlenme
Y15 Alkole maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y16 Organik çözücüler ve halojen, hidrokarbonlar ve onların buharlarına maruz
Y17 Gazlar ve diğer buharlara maruz kalma ve zehirlenme,gerçekleşme
Y18 Pestisitlere maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y19 Kimyasallar ve zararlı maddelere maruz kalma ve zehirlenme diğer ve
Y20 Asılma, boğma ve boğulma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y21 Suda boğulma ve su altında kalma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y22 Ateşli silah patlaması, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y23 Tüfek, tabanca ve büyük ateşli silahla ateş, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y24 Ateşli silahla ateş diğer ve tanımlanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y25 Patlayıcı madde ile temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y26 Duman, yangın ve ateşe maruz kalma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y27 Buhar, sıcak buhar ve sıcak maddelerle temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y28 Keskin cisimle temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y29 Künt cisimle temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y30 Yüksek bir yerden düşme, atlama veya itilme gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y31 Hareket halindeki cisimden düşme veya ona doğru koşma,gerçekleşme
Y32 Motorlu aracın ezmesi, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y33 Olaylar diğer tanımlanmış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y34 Olay tanımlanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y35 Yasal müdahale
Y35.0 Ateşli silah ateşinin karıştığı yasal müdahale
Y35.1 Patlayıcıların karıştığı yasal müdahale
Y35.2 Gazın karıştığı yasal müdahale
Y35.3 Künt cisimlerin karıştığı yasal müdahale
Y35.4 Keskin cisimlerin karıştığı yasal müdahale
Y35.5 Yasal idam
Y35.6 Vasıtalara ait diğer tanımlanmış yasal müdahale
Y35.7 Yasal müdahale, vasıta tanımlanmamış
Y36 Savaş operasyonları
Y36.0 Deniz silahlarının patlamasına ait harp operasyonları
Y36.1 Uçağın tahribine ait savaş operasyonları
Y36.2 Patlamalar ve parçalara ait diğer savaş operasyonları
Y36.3 Yangınlar, büyük ve tahrip edici yangın ve sıcak maddelere ait savaş operasyonları
Y36.4 Klasik savaş yapmanın diğer şekilleri ve ateşli silah ateşine ait savaş operasyonları
Y36.5 Nükleer silahlara ait savaş operasyonları
Y36.6 Biyolojik silahlara ait savaş operasyonları
Y36.7 Klasik olmayan savaşın diğer şekilleri ve kimyasal silahlara ait savaş operasyonları
Y36.8 Düşmanlığın sonlandırılmasından sonra görülen savaş operasyonları
Y36.9 Savaş operasyonları, tanımlanmamış
Y40 Sistemik antibiyotiklerin sebep olduğu ters etkiler
Y40.0 Penisilinlerin sebep olduğu ters etkiler
Y40.1 Sefalosporinler ve diğer beta-laktam antibiyotiklerin sebep olduğu ters etkiler
Y40.2 Kloramfenikol grubunun sebep olduğu ters etkiler
Y40.3 Makrolitlerin sebep olduğu ters etkiler
Y40.4 Tetrasiklinlerin sebep olduğu ters etkiler
Y40.5 Aminoglikozitlerin sebep olduğu ters etkiler
Y40.6 Rifamisinlerin sebep olduğu ters etkiler
Y40.7 Sistemik kullanılmış, antifungal antibiyotiklerin sebep olduğu ters etkiler
Y40.8 Sistemik diğer antibiyotiklerin sebep olduğu ters etkiler
Y40.9 Sistemik antibiyotiklerin sebep olduğu ters etkiler, antibiyotik tanımlanmamış
Y41 Sistemik diğer anti-enfektif ve antiparazitiklerin sebep olduğu ters etkiler
Y41.0 Sülfonamidlerin sebep olduğu ters etkiler
Y41.1 Antimikobakteriyel ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y41.2 Kan protozoalarına diğer etkili antimalaryaller ve ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y41.3 Antiprotozoal diğer ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y41.4 Antihelmintiklerın sebep olduğu ters etkiler
Y41.5 Antiviral ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y41.8 Sistemik diğer tanımlanmış anti-enfektifler ve antiparazitiklerin sebep olduğu ters etkiler
Y41.9 Sistemik anti-enfektif ve antiparazitiklerin sebep olduğu ters etkiler, ilaç tanımlanmamış
Y42 Hormonlar ve onların sentetik eş değerleri ve antagonistleri,
Y42.0 Glukokortikoidler ve yapay benzerlerinin sebep olduğu ters etkiler
Y42.1 Tiroid hormonları ve yerine geçenlerin sebep olduğu ters etkiler
Y42.2 Antitiroid ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y42.3 İnsülin ve oral hipoglisemik [antidiyabetik] ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y42.4 Oral doğum kontrol ilaçlarının sebep olduğu ters etkiler
Y42.5 Östrojen ve diğer progestagenlerin sebep olduğu ters etkiler
Y42.6 Antigonadotropinler, antiöstrojenler, antiandrojenlerin sebep olduğu ters etkiler,
Y42.7 Androjenler ve anabolik benzer görev yapanların sebep olduğu ters etkiler
Y42.8 Hormonlar ve onların diğer ve tanımlanmamış yapay eşdeğerlerinin sebep
Y42.9 Hormonun diğer ve tanımlanmamış antagonistlerin sebep olduğu ters etkiler
Y43 Esas olarak sistemik ajanların sebep olduğu ters etkiler
Y43.0 Antiallerjik ve antiemetik ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y43.1 Antineoplastik antimetabolitlerin sebep olduğu ters etkiler
Y43.2 Antineoplastik doğal ürünlerin sebep olduğu ters etkiler
Y43.3 Antineoplastik diğer ilaçlar
Y43.4 İmmünsüpresif ajanların sebep olduğu ters etkiler
Y43.5 Asidifiye ve alkalizan ajanların sebep olduğu ters etkiler
Y43.6 Enzimlerin sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y43.8 Primer olarak sistemik diğer ajanların sebep olduğu ters etkiler,
Y43.9 Primer olarak sistemik ajanların sebep olduğu ters etkiler, tanımlanmamış
Y44 Kan yapılarını etkileyen ajanların sebep olduğu ters etkiler
Y44.0 Demir preparatları ve diğer antihipokrom anemi preparatlarının sebep olduğu ters etkiler
Y44.1 Vitamin B12, folik asit ve diğer antimegaloplastik anemi preparatlarının
Y44.2 Antikuagülanların sebep olduğu ters etkiler
Y44.3 Antikuagülan antagonistlerinin sebep olduğu ters etkiler, vitamin K ve diğer kuagülanlar
Y44.4 Antitrombotik ilaçların sebep olduğu ters etkiler (platelet-agregasyon inhibitörleri)
Y44.5 Trombolitik ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y44.6 Doğal kan ve kan ürünlerinin sebep olduğu ters etkiler
Y44.7 Plazma yerini tutanlar ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y44.9 Kan bileşimlerini etkileyen diğer ve tanımlanmamış ajanların sebep olduğu ters etkiler
Y45 Analjezik, antipiretik ve antienflamatuvar ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y45.0 Opiatlar ve ilgili ağrı kesicilerın sebep olduğu ters etkiler
Y45.1 Salisilatların sebep olduğu ters etkiler
Y45.2 Propionik asit ürünlerinin sebep olduğu ters etkiler
Y45.3 Nonsteroid diğer antienflamatuvar ilaçlar [NSAID]ın sebep olduğu ters etkiler
Y45.4 Antiromatiklerin sebep olduğu ters etkiler
Y45.5 Dört-aminofenol ürünlerinin sebep olduğu ters etkiler
Y45.8 Ağrı kesiciler diğer, ateş düşürücüler ve antienflamatuvar ilaçların
Y45.9 Ağrı kesici, ateş düşürücü ve antienflamatuvar ilaçların sebep olduğu
Y46 Antiepileptikler ve antiparkinson ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y46.0 Süksinimidlerin sebep olduğu ters etkiler
Y46.1 Oksazolidihdiyonların sebep olduğu ters etkiler
Y46.2 Hidantoin ürünlerinin sebep olduğu ters etkiler
Y46.3 Deoksibarbitüratların sebep olduğu ters etkiler
Y46.4 İminositilbenlerin sebep olduğu ters etkiler
Y46.5 Valproik asitin sebep olduğu ters etkiler
Y46.6 Antiepileptiklerin sebep olduğu ters etkiler, diğer ve tanımlanmamış
Y46.7 Antiparkinson ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y46.8 Antispastik ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y47 Sedatifler, hipnotikler ve antianksiyete ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y47.0 Barbitüratların sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y47.1 Benzodiazepinlerin sebep olduğu ters etkiler
Y47.2 Kloral ürünlerin sebep olduğu ters etkiler
Y47.3 Paraldehitin sebep olduğu ters etkiler
Y47.4 Bromin bileşiklerinin sebep olduğu ters etkiler
Y47.5 Karma sedatifler ve hipnotiklerin sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y47.8 Sedatiflerin sebep olduğu ters etkiler diğer, hipnotikler ve antianksiyete ilaçlar
Y47.9 Sedatif, hipnotik ve antianksiyete ilaçlarını sebep olduğu ters etkiler, ilaç anımlanmamış
Y48 Anastezik ve terapötik gazların sebep olduğu ters etkiler
Y48.0 Solunum anesteziklerinin sebep olduğu ters etkiler
Y48.1 Parenteral anasteziklerin sebep olduğu ters etkiler
Y48.2 Genel anesteziklerin sebep olduğu ters etkiler diğer ve tanımlanmamış
Y48.3 Lokal anasteziklerin sebep olduğu ters etkiler
Y48.4 Anasteziklerin sebep olduğu ters etkiler, tanımlanmamış
Y48.5 Terapotik gazların sebep olduğu ters etkiler
Y49 Psikotrop ilaçların sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y49.0 Trisiklik ve tetrasiklik antideprasanların sebep olduğu ters etkiler
Y49.1 Monoamin-oksidaz-inhibitör antideprasanların sebep olduğu ters etkiler
Y49.2 Antideprasanların sebep olduğu ters etkiler diğer ve tanımlanmamış
Y49.3 Fenotiazin antipsikotikler ve nöröleptiklerin sebep olduğu ters etkiler
Y49.4 Butirofenon ve tiyoksantin nöroleptiklerin sebep olduğu ters etkiler
Y49.5 Antipsikotikler ve nöroleptiklerin sebep olduğu ters etkiler, diğer
Y49.6 Psikodisleptiklerin [hallusinojenler] sebep olduğu ters etkiler
Y49.7 Kötüye kullanım potansiyelli psikostimülanların sebep olduğu ters etkiler
Y49.8 Psikotropik ilaçların sebep olduğu ters etkiler diğer, başka yerde sınıflanmamış
Y49.9 Psikotropik ilaçların sebep olduğu ters etkiler, tanımlanmamış
Y50 Merkezi sinir sistemi stimulanlarının sebep olduğu ters etkiler,
Y50.0 Analeptiklerin sebep olduğu ters etkiler
Y50.1 Opiat reseptör antagonistlerinin sebep olduğu ters etkiler
Y50.2 Metilksantinlerin sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y50.8 Merkezi sinir sistem uyarıcılarının sebep olduğu ters etkiler, diğer
Y50.9 Merkezi sinir sistem uyarıcılarının sebep olduğu ters etkiler, tanımlanmamış
Y51 Otonom sinir sistemine etkili ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y51.0 Antikolinesteraz ajanların sebep olduğu ters etkiler
Y51.1 Parasempatomimetiklerin [kolinerjikler] sebep olduğu ters etkiler,diğer
Y51.2 Gangliyon bloke edici ilaçların sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y51.3 Parasempatolitikler [antikolinerjik ve antimuskarinikler] ve diğer spazmolitiklerin
Y51.4 Predominant a-adrenoreseptör agonistlerin sebep olduğu ters etkiler,
Y51.5 Predominant b-adrenoreseptör agonistlerinin sebep olduğu ters etkiler,
Y51.6 a-adrenoreseptör antagonistlerinin sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y51.7 b-adrenoreseptör antagonistlerinin sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y51.8 Merkezi etkili ve adrenerjik-nöron-bloke edici ajanların sebep olduğu ters etkiler,
Y51.9 Primer otonom sinir sistemine etkili diğer ve tanımlanmamış ilaçların
Y52 Kardiyovasküler sisteme etkili ajanların sebep olduğu ters etkiler
Y52.0 Kalp-uyarıcı glikozitler ve ilaçların benzer etkisinin sebep olduğu ters etkiler
Y52.1 Kalsiyum-kanal blokerlerinin sebep olduğu ters etkiler
Y52.2 Antidisritmik ilaçların sebep olduğu ters etkiler diğer, başka yerde sınıflanmamış
Y52.3 Koroner vazodilatörlerin sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y52.4 Anjiotensin-konverting-enzim inhibitörlerinin sebep olduğu ters etkiler
Y52.5 Antihipertansif ilaçların sebep olduğu ters etkiler, diğer, başka yerde sınıflanmamış
Y52.6 Antihiperlipidemik ve antiarteriyosklerotik ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y52.7 Periferik vazodilatörlerin sebep olduğu ters etkiler
Y52.8 Antivarikoz ilaçlar, sklerozan ajanlar dahil, sebep olduğu ters etkiler
Y52.9 Primer olarak kalp damar sistemini etkileyen diğer ve tanımlanmamış ajanların sebep
Y53 Gastrointestinal sisteme etkili ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y53.0 Histamin H2-reseptör antagonistlerinin sebep olduğu ters etkiler
Y53.1 Antiasitler ve anti-gastrik-sekresyon diğer ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y53.2 Uyarıcı laksatiflerin sebep olduğu ters etkiler
Y53.3 Salin ve ozmotik laksatiflerin sebep olduğu ters etkiler
Y53.4 Laksatiflerin sebep olduğu ters etkiler, diğer
Y53.5 Sindirime yardım edicilerin sebep olduğu ters etkiler
Y53.6 Antidiyareik ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y53.7 Emetiklerin sebep olduğu ters etkiler
Y53.8 Primer olarak gastrointestinal sisteme etkili diğer ajanların sebep olduğu ters etkiler
Y53.9 Primer olarak gastrointestinal sistemi etkileyen ajanın sebep olduğu ters etkiler,
Y54 Su ve mineral dengesi ve ürik asit metabolizmasına etkili ajanların sebep
Y54.0 Mineralokortikoidlerin sebep olduğu ters etkiler
Y54.1 Mineralokortikoid antagonistlerin [aldosteron antagonistleri] sebep olduğu ters etkiler
Y54.2 Karbonik-anhidraz inhibitörlerinin sebep olduğu ters etkiler
Y54.3 Benzotiyatizin ürünlerinin sebep olduğu ters etkiler
Y54.4 Loop [high-ceiling] diüretiklerin sebep olduğu ters etkiler
Y54.5 Diüretiklerin sebep olduğu ters etkiler, diğer
Y54.6 Elekrolit, kalori ve su-dengesini etkileyen ajanların sebep olduğu ters etkiler
Y54.7 Kalsifikasyonu etkileyen ajanların sebep olduğu ters etkiler
Y54.8 Ürik asit metabolizmasını etkileyen ajanların sebep olduğu ters etkiler
Y54.9 Mineral tuzların sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y55 Düz kas ve iskelet kasları ve solunum sistemine etkili ajanların sebep
Y55.0 Oksitosik ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y55.1 İskelet kas gevşeticilerinin sebep olduğu ters etkiler [nöromüsküler bloke edici ajanlar]
Y55.2 Kaslar üzerine primer etkili diğer ve tanımlanmamış ajanların sebep olduğu ters etkiler
Y55.3 Antitussiflerin sebep olduğu ters etkiler
Y55.4 Ekspektoranların sebep olduğu ters etkiler
Y55.5 Soğuk algınlığı ilaçlarının sebep olduğu ters etkiler
Y55.6 Antiasmatiklerin sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y55.7 Primer olarak solunum sistemine etkili diğer ve tanımlanmamış ajanların sebep
Y56 Deri ve mukozaya etkili topikal ajanlar ve göz, kulak-burun-boğaz ve
Y56.0 Lokal antifungal, anti-enfektif ve anti-enflamatuvar ilaçların sebep olduğu ters etkiler,
Y56.1 Antipruritiklerin sebep olduğu ters etkiler
Y56.2 Lokal büzücüler ve lokal temizleyicilerin sebep olduğu ters etkiler
Y56.3 Emollientler, demulcentler ve koruyucuların sebep olduğu ters etkiler
Y56.4 Keratolitikler, keratoplastikler ve diğer saç tedavi ilaçları ve preparasyonların
Y56.5 Göz ilaçları ve preparasyonların sebep olduğu ters etkiler
Y56.6 Kulak burun boğaz ilaçları ve preparasyonlarının sebep olduğu ters etkiler
Y56.7 Diş ilaçlarının sebep olduğu ters etkiler, topikal uygulama
Y56.8 Topikal diğer ajanların sebep olduğu ters etkiler
Y56.9 Topikal ajanların sebep olduğu ters etkiler, tanımlanmamış
Y57 İlaçlar ve tedavi edici maddelerin sebep olduğu ters etkiler diğer
Y57.0 İştah baskılayıcılarının [anorektikler] sebep olduğu ters etkiler
Y57.1 Lipotropik ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y57.2 Antidotlar ve bağlayıcı ajanların sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y57.3 Alkol temizleyicilerin sebep olduğu ters etkiler
Y57.4 Farmosetik ara maddelerin sebep olduğu ters etkiler
Y57.5 X-ray kontrast ajanların sebep olduğu ters etkiler
Y57.6 Teşhis diğer ajanlarının sebep olduğu ters etkiler
Y57.7 Vitaminlerin sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y57.8 Uyuşturucu ve ilaçların sebep olduğu ters etkiler, diğer
Y57.9 Uyuşturucu veya ilaçların sebep olduğu ters etkiler, tanımlanmamış
Y58 Bakteriyel aşıların sebep olduğu ters etkiler
Y58.0 BCG aşısının sebep olduğu ters etkiler
Y58.1 Tifo ve paratifo aşısının sebep olduğu ters etkiler
Y58.2 Kolera aşısının sebep olduğu ters etkiler
Y58.3 Veba aşısının sebep olduğu ters etkiler
Y58.4 Tetanoz aşısının sebep olduğu ters etkiler
Y58.5 Difteri aşısının sebep olduğu ters etkiler
Y58.6 Bir boğmaca komponenti ile kombine boğmaca aşısının sebep olduğu ters etkiler
Y58.8 Karma bakteriyel aşıların sebep olduğu ters etkiler, bir boğmaca komponenti
Y58.9 Bakteriyel aşıların sebep olduğu ters etkiler, diğer ve tanımlanmamış
Y59 Aşılar ve biyolojik maddelerin sebep olduğu ters etkiler diğer ve tanımlanmamış
Y59.0 Viral aşıların sebep olduğu ters etkiler
Y59.1 Riketsiyal aşıların sebep olduğu ters etkiler
Y59.2 Protozoal aşıların sebep olduğu ters etkiler
Y59.3 İmmünglobülinin sebep olduğu ters etkiler
Y59.8 Aşılar ve biyolojik maddelerin sebep olduğu ters etkiler, diğer tanımlanmış
Y59.9 Aşı veya biyolojik maddelerin sebep olduğu ters etkiler, tanımlanmamış
Y60 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında kasıtsız kesi, delme perforasyon ve kanama
Y60.0 Cerrahi operasyon esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama
Y60.1 İnfüzyon veya transfüzyon esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama
Y60.2 Böbrek diyalizi veya diğer perfüzyonlar sırasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon
Y60.3 Enjeksiyon veya aşılama esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama
Y60.4 Endoskopik muayene esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama
Y60.5 Kalp kataterizasyonu esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama
Y60.6 Aspirasyon, delme ve diğer kateterizasyonlar esnasında kasıtsız kesi, delme,
Y60.7 Lavmanın yapılması esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama
Y60.8 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama, diğer
Y60.9 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama,
Y61 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında vücutta kaza ile yabancı cisim bırakma
Y61.0 Cerrahi operasyon esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma
Y61.1 İnfüzyon veya transfüzyon esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma
Y61.2 Böbrek diyalizi veya diğer perfüzyonlar esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma
Y61.3 Enjeksiyon veya bağışıklama esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma
Y61.4 Endoskopik muayene esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma
Y61.5 Kalp kataterizasyonu esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma
Y61.6 Aspirasyon, delme ve diğer kateterizasyonlar esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma
Y61.7 Kateter veya tamponun uzaklaştırılması esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma
Y61.8 Cerrahi ve tıbbi bakımlar esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma, diğer
Y61.9 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma,tanımlanmamış
Y62 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği
Y62.0 Cerrahi operasyon esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği
Y62.1 İnfüzyon veya transfüzyon esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği
Y62.2 Böbrek diyalizi veya diğer perfüzyonlar esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği
Y62.3 Enjeksiyon veya bağışıklama esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği
Y62.4 Endoskopik muayene esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği
Y62.5 Kalp kataterizasyonu esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği
Y62.6 Aspirasyon, delme ve diğer kateterizasyonlar esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği
Y62.7 Kateter veya tamponun uzaklaştırılması esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği
Y62.8 Cerrahi ve tıbbi bakımlar esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği, diğer
Y62.9 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği, tanımlanmamış
Y63 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında dozda yetmezlik
Y63.0 Transfüzyon veya infüzyon esnasında kan veya diğer sıvı veriliminin aşırı miktarı
Y63.1 İnfüzyon esnasında kullanılan sıvının yanlış seyreltilmesi
Y63.2 Tedavi esnasında verilmiş radyasyonun aşırı dozu
Y63.3 Tıbbi bakım esnasında dikkatsizlik ve radyasyona maruz kalan hasta
Y63.4 Elektroşokta veya insülin-şok tedavisinde doz yetmezliği
Y63.5 Lokal uygulama ve tamponlamada uygun olmayan kesi
Y63.6 Zorunlu uyuşturucu, ilaç veya biyolojik maddenin verilmeyişi
Y63.8 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında dozda yetmezlik, diğer
Y63.9 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında dozda yetmezlik, tanımlanmamış
Y64 Kontamine tıbbi veya biyolojik maddeler
Y64.0 Kontamine tıbbi veya biyolojik maddenin nakli veya verilmesi
Y64.1 Kontamine tıbbi veya biyolojik maddenin enjekte edilmesi veya bağışıklama
Y64.8 Vasıtalar tarafından diğer kontamine tıbbi veya biyolojik madde verilmesi
Y64.9 Vasıtalar tarafından tanımlanmamış kontamine tıbbi veya biyolojik madde verilmesi
Y65 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında diğer istenmeyen olaylar
Y65.0 Transfüzyonda uygun olmayan kan kullanımı
Y65.1 İnfüzyonda yanlış sıvı kullanımı
Y65.2 Cerrahi operasyon esnasında sütür veya ligatürde yetmezlik
Y65.3 Anestezi uygulaması esnasında trakeal tüpün yanlış yerleştirilmesi
Y65.4 Tüp veya tanımlanmamış enstrumanın ilk uygulanması veya uzaklaştırılmasında yetmezlik
Y65.5 Uygun olmayan operasyonun uygulanması
Y65.8 Cerrahi veya tıbbi bakım esnasında diğer tanımlanmış kazalar
Y66 Cerrahi ve tıbbi bakım verilmemesi
Y69 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında görülen tanımlanmamış istenmeyen durumlar
Y70 İstenmeyen olaylara sebep olan anestezi cihazları
Y71 İstenmeyen olaylara sebep olan kardiyovasküler cihazlar
Y72 İstenmeyen olaylara sebep olan kulak burun boğaz aletleri
Y73 İstenmeyen olaylara sebep olan gastroenteroloji ve üroloji cihazları
Y74 İstenmeyen olaylara sebep olan genel hastane ve personel kullanım aletleri
Y75 İstenmeyen olaylara sebep olan nörolojik aletleri
Y76 İstenmeyen olaylara sebep olan obstetrik ve jinekolojik aletleri
Y77 İstenmeyen olaylara sebep olan göz aletleri
Y78 İstenmeyen olaylara sebep olan radyoloji aletleri
Y79 İstenmeyen olaylara sebep olan ortopedi aletleri
Y80 İstenmeyen olaylara sebep olan fiziksel tıp aletleri
Y81 İstenmeyen olaylara sebep olan genel ve plastik cerrahi aletleri
Y82 İstenmeyen olaylara sebep olan diğer ve tanımlanmamış tıbbi aletler
Y83 Müdahale esnasında istenmeyen bir olaya sebep olmaksızın hastada anormal
Y83.0 Bütün organ nakilli cerrahi operasyon sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y83.1 Yapay iç aracın implantıyla cerrahi operasyon sonrası anormal reaksiyon veya
Y83.2 Anastomoz, bypass veya greftli cerrahi operasyon sonrası anormal reaksiyon
Y83.3 Dış stoma oluşumlu cerrahi operasyon sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y83.4 Konstrüktif cerrahi sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon,diğer
Y83.5 Ekstremite (ler) in amputasyonu sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y83.6 Organın (kısmi) (tam) diğer uzaklaştırılması sonrası anormal reaksiyon veya
Y83.8 Cerrahi diğer uygulamalar sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y83.9 Cerrahi uygulama, tanımlanmamış sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y84 Müdahale esnasında istenmeyen bir olaya sebep olmaksızın hastada anormal
Y84.0 Kalp kateterizasyonu sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y84.1 Böbrek diyalizi sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y84.2 Radyolojik uygulama ve radyoterapi sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y84.3 Şok tedavisi sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y84.4 Sıvının aspirasyonu sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y84.5 Mide veya duodenal sonda takılması sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y84.6 Üriner kateterizasyon sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y84.7 Kan-örnekleme sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y84.8 Tıbbi diğer uygulamaları sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y84.9 Tıbbi uygulaması, tanımlanmamış sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
Y85 Taşıma kazası sekeli
Y85.0 Motor-araç kazasının sekeli
Y85.9 Taşıma kazalarının diğer ve tanımlanmamış sekeli
Y86 Kaza sekelleri, diğer
Y87 Gerçekleşme şekli belirlenmemiş saldırı ve olayların ve kendine
Y87.0 Kasıtlı kendine zararın sekeli
Y87.1 Saldırının sekeli
Y87.2 Belirlenmemiş kastın olaylarının sekeli
Y88 Cerrahi ve tıbbi bakım sekeli
Y88.0 Tedavi kullanımında uyuşturucular, ilaçlar ve biyolojik maddeler tarafından neden
Y88.1 Cerrahi ve tıbbi uygulamalar esnasında hastalara ait kazaların sekeli
Y88.2 Teşhis ve tedavi kullanımında tıbbi araçlarla birlikte ters olayların sekeli
Y88.3 Uygulama sırasında kazadan bahsetmeksizin hastanın anormal reaksiyonunun,
Y89 Dış sebeplerin diğer sekeli
Y89.0 Yasal müdahalenin sekeli
Y89.1 Savaş operasyonlarının sekeli
Y89.9 Dış nedenin tanımlanmamış sekeli
Y90 Kan alkol düzeyine göre alkol alındığının belirlenmesinin kanıtı
Y90.0 20 mg/100 ml’den az kan alkol düzeyi
Y90.1 20-39 mg/100 ml kan alkol düzeyi
Y90.2 40-59 mg/100 ml kan alkol düzeyi
Y90.3 60-79 mg/100 ml kan alkol düzeyi
Y90.4 80-99 mg/100 ml kan alkol düzeyi
Y90.5 100-119 mg/100 ml kan alkol düzeyi
Y90.6 120-199 mg/100 ml kan alkol düzeyi
Y90.7 200-239 mg/100 ml kan alkol düzeyi
Y90.8 240 mg/100 ml veya daha çok kan alkol düzeyi
Y90.9 Kanda alkolün bulunuşu, düzey tanımlanmamış
Y91 Zehirlenmenin düzeyine göre alkol içeriği belirlenmesinin kanıtı
Y91.0 Hafif alkol zehirlenmesi
Y91.1 Orta alkol zehirlenmesi
Y91.2 İleri alkol zehirlenmesi
Y91.3 Çok ileri derecede alkol zehirlenmesi
Y91.9 Alkol bulunuşu, diğer bir şekilde tanımlanmamış
Y95 Nosocomial durum
Y96 İş ile ilgili durum
Y97 Çevre kirliliği ile ilgili durum
Y98 Yaşam tarzı ile ilgili durum