28 Eylül 2010 Salı

ÜST LİMİTLİ DİYALİZ,ERİTROPOİETİN,MOR ve TURUNCU REÇETELER HAKKINDA (20-09-2010)

Değerli Meslektaşlarımız;

Bilindiği üzere bölgemizde 02.09.2009 tarihinden itibaren Eritropoietin, Darbepoetin ve Diyaliz Solüsyonlarını içeren reçeteler ile Kan Ürünü(Mor-Turuncu) Reçeteleri eczanelerce üst limitli tur sistemi dâhilinde karşılanmakta ve odamız tarafından onaylanmaktadır.

Kan ürünü (Mor-Turuncu) Reçetelerinde 3.Tura geçilmiştir. (13.08.2010)

· Limit aşımı yapmayan meslektaşlarımız 15.000 TL’ye kadar reçete karşılayabileceklerdir.

· 2.turda limit aşımı yapan meslektaşlarımızın aşım yaptıkları tutar 3.turda limitinden düşülecektir.

· Meslektaşlarımızın bu tür reçeteleri karşılarken limit aşımı yapılmaması hususunda dikkatli ve hassas davranması, tur sisteminin daha sağlıklı ve hızlı dönmesi açısından önemlidir.

· Listede kırmızı bantlı gösterilen eczanelerimizin reçete karşılamamaları gerekmektedir.

· TEB Reçete Provizyon Sistemine reçete girişinin hemen yapılması gerekmektedir. Ayrıca giriş yapılırken hastanın kurumunun da mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.


( Eritropoietin, Darbopoietin ve Diyaliz Solüsyonlarını reçetelerinde 2. Tur devam etmektedir.)


Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

SB İEGM TARAFINDAN YAYIMLANAN OCTAGAM %5 5 G 100ML FLAKON VE OCTAGAM %5 10 G 200ML FLAKON GERİ ÇEKME DUYURUSU (28-09-2010)

Değerli Meslektaşlarımız,
TEB web sitesinde yayımlanan yazı ile,
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 27.09.2010 tarihinde yayımlanan "Octagam %5 5 g 100ml Flakon" ve "Octagam %5 10 g 200ml Flakon" başlıklı duyuru ile;
- Octagam %5 5 g 100ml I.V. İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon - Octagam %5 10 g 200ml I.V. İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon
adlı ürünlerin tüm serilerine Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik”e göre 2. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) geri çekme işlemi uygulandığı bildirilmektedir.
Bilgilerinizi ve geri çekme işleminin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için eczane stoklarında bulunan söz konusu serilere ait ürünlerin, ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi,
İfade edilmektedir.
Meslektaşlarımıza duyurulur.

SB İEGM TARAFINDAN YAYIMLANAN ROSIGLITAZON ETKİN MADDESİ İÇEREN ÜRÜNLER HAKKINDA GERİ ÇEKME DUYURUSU (28-09-2010)

Değerli Meslektaşlarımız,
TEB web sitesinde yayımlanan yazı ile,
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 24.09.2010 tarihinde yayımlanan “ROSIGLITAZON ETKİN MADDESİ İÇEREN ÜRÜNLER HAKKINDA GERİ ÇEKME DUYURUSU” başlıklı duyuru ile Rosiglitazon etkin maddesi ihtiva eden;- Rosette Film Kaplı Tablet 4 mg,- Rosette Film Kaplı Tablet 8 mg,- Rosvel Film Tablet 4 mg,- Rosvel Film Tablet 8 mg,- Rosenda Film Tablet 4 mg,- Rosenda Film Tablet 8 mg,- Rositaz Film Tablet 4 mg,- Rositaz Film Tablet 8 mg,- Avandia Film Tablet,- Avandamet Film Tablet 2 mg/500 mg,- Avandamet Film Tablet 2 mg/1000 mg,- Avandamet Film Tablet 4 mg/1000 mg.
adlı müstahzarların piyasa da bulunan tüm serilerine Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik’e göre 2 sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane v.b.) geri çekilmesi, ithalatının, üretiminin ve satışının durdurulması işlemi uygulandığı bildirilmektedir.Bilgilerinizi ve geri çekme işleminin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için eczane stoklarında bulunan söz konusu serilere ait ürünlerin, ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi,
İfade edilmektedir.
Meslektaşlarımıza duyurulur.

ROSIGLITAZON ETKİN MADDESİ İÇEREN ÜRÜNLER HAKKINDA GERİ ÇEKME DUYURUSU (27-09-2010)

Değerli Meslektaşlarımız,
TEB web sitesinde yayımlanan yazı ile,
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından www.iegm.gov.tr de yayınlanan duyuru ile, “Rosiglitazon etkin maddesi ihtiva eden Rosette Film Kaplı Tablet 4mg, Rosette Film Kaplı Tablet 8 mg, Rosvel Film Tablet 4 mg, Rosvel Film Tablet 8 mg, Rosenda Film Tablet 4 mg, Rosenda Film Tablet 8 mg, Rositaz Film Tablet 4 mg, Rositaz Film Tablet 8 mg, Avandia Film Tablet, Avandamet Film Tablet 2 mg/500 mg, Avandamet Film Tablet 2 mg/1000 mg ve Avandamet Film Tablet 4 mg/1000 mg adlı müstahzarların piyasa da bulunan tüm serilerine “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik’e göre 2 sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane v.b.) geri çekilmesi, ithalatının, üretiminin ve satışının durdurulması işlemi uygulandığı” bildirilmiştir.
http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=anasayfa&newsId=395

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN ELEKTRONİK REÇETE UYGULAMASININ ERTELENMESİ KONULU DUYURUSU HAKKINDA (27-09-2010)

Değerli Meslektaşlarımız,
TEB web sitesinde yayımlanan yazı ile,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 31.08.2010 tarihinde yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru (3) nun 11 inci maddesinde yer alan “Elektronik reçete çıktılarına sonradan ilaç ilavesi, değişiklik ve düzeltme yapılması gibi tüm işlemler, yine bilgisayar ortamında yapılacaktır.” şeklindeki maddesi ile ilgili olarak, Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde gerekli görüşmeler ve yazışmalar yapılmış; konu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da Sağlık Bakanlığı’na iletilmiş ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki yazışma süreci hakkında, “ELEKTRONİK REÇETE HAKKINDA BİLGİLENDİRME” başlıklı duyurumuz ve ilgide kayıtlı yazımız ile bilgi verilmişti.
Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfasında yayınlanan 23.09.2010 tarihli “SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA DUYURU (4)” başlıklı duyuru ile, “Sağlık Uygulama Tebliği Hakkındaki 3 numaralı duyurunun 11 inci maddesindeki elektronik reçete çıktılarına sonradan ilaç ilavesi, değişiklik ve düzeltme yapılması gibi tüm işlemlerin yine bilgisayar ortamında yapılması ile ilgili uygulamanın Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonuçlanıncaya kadar ertelendiği” bildirilmiştir.